Zoznamy čŕt dospelého dieťaťa

 • Zoznam čŕt dospelého dieťaťa

 • Zoznam obrátených čŕt dospelého dieťaťa

 • Zoznam čŕt dospelého dieťaťa po uzdravení

 • Zoznam obrátených čŕt dospelého dieťaťa po uzdravení

Zoznam čŕt DDA:

 1. Stali sme sa izolovanými a bojíme sa ľudí a autorít.
 2. Snažili sme sa zavďačiť iným a pritom sme stratili svoju vlastnú identitu.
 3. Desia nás rozhnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika.
 4. Buď sme sa sami stali alkoholikmi, uzavreli sme s nimi manželstvo, alebo oboje, prípadne sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napr. workoholika, aby sme naplnili našu chorobnú potrebu byť opustení.
 5. Žijeme svoj život z pozície obete a táto slabosť nás priťahuje v partnerských aj priateľských vzťahoch.
 6. Máme prehnane vyvinutý zmysel pre zodpovednosť a je pre nás jednoduchšie zaoberať sa inými ako sebou samými. To nám umožňuje nezameriavať sa príliš na vlastné chyby a nedostatky.
 7. Cítime sa previnilo, ak namiesto toho, aby sme ustúpili druhým, obhajujeme vlastné záujmy.
 8. Stali sme sa závislými od vzrušenia.
 9. Zamieňame si lásku so súcitom a máme tendenciu milovať tých, ktorých môžeme "ľutovať" a "zachraňovať".
 10. Pocity z traumatického detstva máme v sebe hlboko potlačené a stratili sme schopnosť ich prežívať alebo vyjadriť, pretože je to veľmi bolestivé (popieranie).
 11. Prísne sa posudzujeme a máme pocit nízkej sebahodnoty.
 12. Sme závislé osobnosti, ktoré sa desia opustenia, a sme ochotní urobiť čokoľvek pre to, aby sme si udržali vzťah a nemuseli znova prežívať bolestivé pocity z opustenia, ktoré sme zažívali počas života s chorými ľuďmi, ktorí tu pre nás nikdy neboli emocionálne prítomní.
 13. Alkoholizmus je choroba celej rodiny. Stali sme sa para-alkoholikmi a prevzali príznaky tejto choroby, aj keď sami nepijeme.
 14. Para-alkoholici skôr reagujú na konanie druhých, než aby konali sami.

Originál: The Laundry List, ACA WSO »

Zoznam obrátených čŕt DDA:

 1. Svoj strach z ľudí a hrôzu z izolácie zakrývame tak, že sa paradoxne sami stávame autoritami a zastrašujeme ostatných, v dôsledku čoho potom ustúpia.
 2. Stávame sa úplne sebestačnými, aby sme sa vyhli tomu, že uviazneme vo vzťahu s inými ľuďmi a stratíme tak samých seba. Pohŕdame názormi druhých.
 3. Desíme ľudí svojím hnevom a zastrašujeme ich znevažujúcou kritikou.
 4. Ovládame iných a opúšťame ich skôr, ako by oni opustili nás, alebo sa úplne vyhýbame vzťahom so závislými ľuďmi. Izolujeme a uzatvárame sa do seba, aby sme sa vyhli zraneniu, a tým opúšťame samých seba.
 5. Žijeme život z pozície prenasledovateľa a v dôležitých vzťahoch nás priťahujú ľudia, ktorých môžeme manipulovať a ovládať.
 6. Sme nezodpovední a sebeckí. Náš prehnaný pocit vlastnej hodnoty a dôležitosti nám bráni vidieť naše nedostatky a slabosti.
 7. Vyvolávame v ostatných pocit viny, keď sa snažia presadiť.
 8. Svoj strach potláčame tým, že zostávame ochromení a znecitlivení.
 9. Nenávidíme ľudí, ktorí "sa hrajú" na obeť a prosíkajú, aby boli zachránení.
 10. Popierame, že sme zranení, a potláčame svoje emócie prehnaným zveličovaním pseudopocitov.
 11. Nenávisť voči sebe prenášame na iných, aby sme sa ochránili pred trestom za to, že sa nám nepodarilo "zachrániť" svoju rodinu, a trestáme ich namiesto seba.
 12. Obrovské množstvo strát, ktoré pociťujeme v dôsledku opustenia pochádzajúceho z detstva, "zvládame" tak, že rýchlo opúšťame vzťahy, ktoré ohrozujú našu "nezávislosť" (nikoho nepustíme príliš blízko).
 13. Odmietame priznať, že sme boli ovplyvnení rodinnou dysfunkciou, že naša rodina bola dysfunkčná, alebo že sme si osvojili niektoré z deštruktívnych postojov a vzorcov správania rodiny.
 14. Správame sa, ako by sme sa vôbec nepodobali závislým ľuďom, ktorí nás vychovali.

Originál: The Other Laundry List, ACA WSO »


Po uzdravení...

Zoznam čŕt DDA po uzdravení:

 1. Vystupujeme z izolácie a nebojíme sa bezdôvodne iných ľudí, ani autorít.
 2. Nie sme závislí od druhých, aby nám povedali, kto sme.
 3. Nemáme automaticky strach z nahnevaných ľudí a osobnú kritiku už nepovažujeme za hrozbu.
 4. Nemáme nutkavú potrebu znova si vyvolávať opustenie.
 5. Prestávame žiť život z pozície obete a táto črta nás už v dôležitých vzťahoch nepriťahuje.
 6. Umožňovanie už nepoužívame na to, aby sme sa vyhli pohľadu na vlastné nedostatky.
 7. Necítime sa previnilo, keď sa postavíme sami za seba.
 8. Vyhýbame sa emocionálnej intoxikácii a vyberáme si funkčné vzťahy namiesto neustáleho nepokoja.
 9. Dokážeme rozlíšiť lásku od ľútosti a nemyslíme si, že "zachraňovať" ľudí, ktorých "ľutujeme", je prejavom lásky.
 10. Prestávame popierať svoje traumatické detstvo a znovu získavame schopnosť cítiť a vyjadrovať svoje pocity.
 11. Prestávame sa posudzovať a odsudzovať a objavujeme pocit sebahodnoty.
 12. Naša nezávislosť rastie a už sa nedesíme opustenia. Máme vzájomne prepojené vzťahy so zdravými ľuďmi, nie závislé vzťahy s ľuďmi, ktorí sú emocionálne nedostupní.
 13. Rozpoznáme prejavy alkoholizmu a para-alkoholizmu, ktoré sme si osvojili, priznáme si ich a odstránime.
 14. Konáme namiesto toho, aby sme reagovali.

Originál: The Flip Side of The Laundry List, ACA WSO »

Zoznam obrátených čŕt DDA po uzdravení:

 1. Čelíme svojmu strachu z ľudí a hrôze z izolácie, riešime ich a prestávame iných zastrašovať svojou mocou a postavením.
 2. Uvedomujeme si, že útočisko, ktoré sme si vybudovali na ochranu toho vystrašeného a zraneného dieťaťa vo vnútri, sa stalo väzením, a tak sme ochotní riskovať a vyjsť z izolácie.
 3. Vďaka svojmu znovu nadobudnutému pocitu vlastnej hodnoty a sebaúcty si uvedomujeme, že už nie je potrebné chrániť samých seba tým, že zastrašujeme druhých opovrhovaním, zosmiešňovaním a hnevom.
 4. Prijímame a utešujeme to izolované a zranené Vnútorné dieťa, ktoré sme opustili a popreli, a tým sa zbavíme potreby konať na základe strachu, že sa zapletieme do vzťahov a následne budeme opustení.
 5. Tým, že sme celiství, sa už nesnažíme kontrolovať druhých prostredníctvom manipulácie a násilia a nepripútavame si ich k sebe zo strachu len preto, aby sme sa vyhli pocitu izolácie a osamelosti.
 6. Pomocou dôkladnej inventúry objavíme svoju skutočnú identitu schopných a hodnotných ľudí. Tým, že požiadame o odstránenie svojich nedostatkov, oslobodíme sa od ťarchy menejcennosti aj vlastnej veľkoleposti.
 7. Podporujeme a povzbudzujeme iných v ich úsilí byť asertívni.
 8. Odkryjeme, pripustíme a vyjadríme svoje strachy z detstva a vystúpime z emocionálnej intoxikácie.
 9. Máme súcit s každým, kto je uväznený v "dráme trojuholníka" a zúfalo hľadá cestu von zo šialenstva.
 10. Prijímame, že sme boli v detstve traumatizovaní a stratili sme schopnosť cítiť. Používaním 12 krokov ako programu uzdravovania znovu nadobúdame schopnosť cítiť a pamätať si a stávame sa celistvými ľudskými bytosťami, ktoré sú šťastné, radostné a slobodné.
 11. Keď prijmeme, že ako deti sme boli bezmocní, aby sme "zachránili" svoju rodinu, dokážeme uvoľniť sebanenávisť a prestaneme trestať seba aj iných za to, že nie sme dosť dobrí.
 12. Tým, že prijmeme svoje Vnútorné dieťa a opäť sa s ním spojíme, už nemáme strach z intimity ani z toho, že nás vzťahy pohltia, alebo v nich budeme neviditeľní.
 13. Tým, že si pripustíme realitu o rodinnej dysfunkcii, už nemusíme predstierať, že sa nič zlé nestalo, ani popierať, že stále podvedome reagujeme na ubližovanie a zranenia z detstva.
 14. Prestaneme popierať a začneme riešiť svoju posttraumatickú závislosť od látok, ľudí, miest a vecí, ktorá nám pomáhala prekrútiť realitu a vyhnúť sa jej.

Originál: The Flip Side of The Other Laundry List, ACA WSO »

Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Literatúra