December 2023

Novinky Svetovej organizácie služieb (ACA WSO) a česko-slovenského spoločenstva DDA


Z domova:

Máme za sebou Konferenciu Združenia služieb pre DDA

Dňa 18. novembra 2023 sa v Poprade uskutočnila Konferencia Združenia služieb pre DDA. Stretnutie bolo veľmi príjemné a konštruktívne. Pracovné tímy odviedli kus poctivej práce a spoločne sa dohodli na ďalšom postupe v oblasti služieb pre DDA. Dohodli sme sa, že pracovné stretnutia jednotlivých tímov sa budú uskutočňovať v pravidelných štvrťročných intervaloch. Termín najbližšieho stretnutia Vám včas oznámime.

Pozývame všetkých členov DDA, aby sa k nám pripojili v službe pre spoločenstvo DDA.
Vítame a potrebujeme medzi nami každého z vás!

Viac informácií získate na adrese dda.zdruzenie@gmail.com.

Pripravujeme Víkendové stretnutie DDA v Bratislave

Milé dospelé deti, druhý februárový predĺžený víkend v novom roku bude venovaný stretnutiu s našimi priateľmi z DDA. S radosťou Vám oznamujeme, že pripravujeme Víkendové stretnutie DDA. Uskutoční sa v dňoch 9. – 11. februára 2024 v Marianke pri Bratislave. Podrobnosti o podujatí zverejníme neskôr. Už sa na Vás tešíme!

Zo sveta:

Všetko najlepšie k narodeninám, DDA!

7 dolárov na 7. tradíciu

V januári pred 46 rokmi sa konal prvý míting DDA. Na pamiatku tejto významnej udalosti sa WSO s úctou obracia na všetkých členov, skupiny a interskupiny, aby prispeli sumou 7 USD (alebo viac) na 7. tradíciu. Pri príležitosti 46. narodenín DDA, ktoré sa oslavujú posledný januárový víkend, budú všetky príspevky označené ako "7 pre 7." vyúčtované samostane. Urobme tento rok pre DDA tým najlepším v histórii!

Ak chcete na konci roka prispieť na dobročinné účely, ktoré sa dajú odpočítať z daní, WSO by veľmi ocenilo podporu aj takýmto spôsobom. Nezabúdajte, prosím, na DDA pri poskytovaní príspevkov v tomto roku.

Informácie o nových publikáciách

Vydavateľský tím WSO s potešením oznamuje, že tento mesiac sme dodali dve prvýkrát vydané a vytlačené Veľké červené knihy. Dva nové jazyky, švédčina a litovčina, sa pridávajú k rýchlo rastúcemu zoznamu jazykov, ktoré WSO prinieslo medzinárodnému spoločenstvu. V súčasnosti tiež nahrávame revidovanú anglickú elektronickú knihu Yellow Workbook (Žltý pracovný zošit), ktorá bola aktualizovaná tak, aby obsahovala čísla strán zodpovedajúce tlačenej knihe. Navyše sme tento mesiac pridali k už existujúcej ponuke 5 preložených (inojazyčných) elektronických kníh, čím sa celková ponuka e-kníh zvýšila na 24, pričom 19 z nich sú e-knihy v iných jazykoch.

Kliknutím na tento odkaz si môžete pozrieť všetky e-knihy dostupné v eshope WSO.

Charta Výročnej konferencie DDA (ACA ABC)

Kliknutím na nasledujúci odkaz na blogu DDA ComLine v kategórii Novinky spoločenstva si môžete prečítať článok o príprave Charty ABC. Pridajte sa k tomuto projektu a podieľajte sa na jeho realizácii!

https://adultchildren.org/comline/fellowship-news/transformations/

Zverejnené preformátované zápisnice z biznis mítingov WSO

Zápisnice z biznis mítingov WSO z rokov 1983 – 1991 boli preformátované a teraz sú uverejnené na stránke https://acawso.org/aca-wso-book-of-motions/. Keď budú dokončené zápisnice do roku 1995, budú takisto zverejnené. Tieto zápisnice poskytujú zaujímavú časovú os rastu nášho spoločenstva. Čítajte a užívajte si to!

Novinky z Nominačnej komisie

DDA potrebuje angažovaných členov, ktorí pokročili v uzdravovaní a sú ochotní pracovať v Správnej rade.

Chceli by ste dávať DDA niečo späť a posilniť svoje uzdravovanie? Zvážte, že sa zapojíte do služby v Nominačnej komisii.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku Nominačnej komisie:
https://acawso.org/category/nominating-committee/

Deň otvorených dverí pre dobrovoľníkov Literárnej komisie

Pozývame vás na Deň otvorených dverí pre dobrovoľníkov Literárnej komisie, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. decembra 11:30 – 12:30 východného času (17:30 – 18:30 stredoeurópskeho času).

Zoom Meeting: 882 1410 6030
Prístupový kód: 885423

Veľké aj malé projekty. Zosúladíme vaše nadšenie a skúsenosti, tak by ste pomáhali šíriť posolstvo DDA. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás na adrese litchair@acawso.org.

Meet & Greet

Pripojte sa k nášmu Meet & Greet, príjemnému priestoru pre zástupcov a členov komisií (tímov) všetkých druhov, kde môžete diskutovať o službe v DDA a WSO. Pýtajte sa. Výmenou skúseností si navzájom pomôžete vyjasniť si ďalší postup práce.

Toto stretnutie, podporujúce zdravé podmienky fungovania tímov v DDA, organizuje Komisia pre dobrovoľnícke zdroje (VRC).

Informácie nájdete na https://acawso.org/vrc/.

https://acawso.org/wp-content/uploads/2023/08/Meet-Greet-flier.pdf

Sledujte WSO na sociálnych sieťach

Svetová organizácia služieb DDA má stránku na Facebooku, ktorá je ďalším nositeľom posolstva DDA. Pravidelne sa na nej zverejňujú denné zamyslenia a ďalšie informácie. Máme už viac ako 1 100 sledovateľov a chceli by sme osloviť ešte viac ľudí. Ak sa vám stránka páči, neváhajte ju navštevovať a zdieľať!

https://www.facebook.com/acaworldservice/

Výzva nášmu medzinárodnému spoločenstvu

Zvážte, prosím, možnosť stať sa čitateľom novej literatúry, ktorá sa posudzuje v rámci hodnotenia literatúry. Uvítame najmä čitateľov, pre ktorých angličtina nie je ich materinským jazykom. Prosím, kontaktujte nás na adrese litchair@acawso.org.

Správa pokladníka

Kliknutím sem si môžete prečítať mesačnú správu pokladníka WSO. Posledná zobrazená správa pochádza zvyčajne z obdobia dvoch mesiacov pred aktuálnym mesiacom.

Vybrané stretnutia a podujatia

Učím sa prijať svoje Vnútorné dieťa

Štvrťročný spíkerský míting Women of Worth Recovering in ACA, ktorý sa uskutoční 26. decembra 19:30 – 20:30 východného času (1:30 – 2:30 stredoeurópskeho času).
Vypočujte si štyri rôzne ženy z programu DDA, ktoré sa podelia o svoje cesty k spojeniu so svojím Vnútorným dieťaťom.

Ak mate nejaké otázky alebo potrebujete informácie o stretnutí na Zoom, píšte na e-mailovú adresu wowinrecovery@gmail.com.
Ak potrebujete viac informácií, kliknite sem.
Organizuje skupina WEB0151.

Darček pre vás v podobe prázdninového workshopu

Skupina Nová nádej vám ponúka špeciálny sviatočný darček dňa 24. a 31. decembra.
Zamerané na nováčikov/začiatočníkov (tí, ktorí sú v DDA menej ako rok), prístupné pre všetky dospelé deti.
Pridajte sa k nám o 12:00 východného času (18:00 stredoeurópskeho času).

Odkaz na stretnutie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89221782321
Heslo: 603201

Ak potrebujete viac informácií, kliknite sem.
Organizuje skupina: WEB0140.

Pozri ďalšie podujatia »
Odoslať svoje podujatie »

Telekonferencia Správnej rady WSO

Správna rada WSO organizuje svoje mesačné telekonferenčné stretnutie každú druhú sobotu v mesiaci prostredníctvom služby Zoom o 14:00 východného času (22:00 stredoeurópskeho času).

ID stretnutia Zoom: 228 809 511
Prístupový kód: 90755

Viac informácií vrátane programov, predchádzajúcich zápisníc, ID stretnutia Zoom a telefónnych prístupových čísel nájdete na webovej stránke acawso.org.

Dvanásť konceptov služby – Koncept XII

Vo všetkých svojich činnostiach bude Svetová organizácia služieb dospelých detí alkoholikov a detí z dysfunkčných rodín dodržiavať ducha Dvanástich tradícií DDA, pričom bude veľmi dbať na to:

  • aby sa konferencia nikdy nestala zdrojom zhubného obohacovania alebo moci;
  • aby jej prezieravou finančnou zásadou boli dostatočné prevádzkové prostriedky plus dostatočná rezerva;
  • aby sa žiadny z členov konferencie nikdy nedostal do pozície bezvýhradnej autority vo vzťahu ku komukoľvek z ostatných;
  • aby sa všetky dôležité rozhodnutia prijímali hlasovaním v diskusii a vždy, keď to bude možné, zásadou jednoznačnej zhody;
  • aby žiadne opatrenie Svetovej organizácie služieb nikdy nebolo osobným trestom alebo podnecovaním k verejným sporom;
  • aby WSO síce konalo v prospech dospelých detí alkoholikov, ale nikdy nevystupovalo v pozícii moci
  • a aby podobne ako spoločenstvo dospelých detí alkoholikov, ktorému slúži, bolo aj samotné WSO svojím myslením a konaním demokratické.

Dvanásť konceptov služby nájdete tu.

E-maily s dennými zamysleniami

Svetová organizácia služieb ACA tiež každodenne zverejňuje e-mail s denným zamyslením z knihy "Posilnenie môjho uzdravovania". Na odber e-mailov s dennými zamysleniami sa môžete prihlásiť tu.

O programe Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín (DDA)

DDA je celosvetový 12-krokový program uzdravovania založený na 12 tradíciách určený ľuďom, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách. V DDA sa nesnažíme pripisovať vinu rodičom alebo vychovávateľom, ale snažíme sa pochopiť to, ako nás rodinné dysfunkcie ovplyvnili v detstve a ako ovplyvňujú naše správanie v dospelosti aj v súčasnosti.

Rodinná dysfunkcia môže zahŕňať alkoholizmus, opustenie, zanedbávanie alebo akýkoľvek druh závislosti či zlého zaobchádzania. DDA je synonymom pre Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín.

Viac informácií nájdete na www.adultchildren.org.

Copyright © 2023 ACA WSO