DDA a iné 12-krokové programy

Štvrtá tradícia spoločenstva DDA znie:

Každá skupina by mala byť samostatná, s výnimkou záležitostí, ktoré sa týkajú iných skupín alebo DDA ako celku. Spolupracujeme so všetkými ostatnými dvanásťkrokovými programami.

Svojpomocné skupiny dvanástich krokov poskytujú podporu ľuďom s rôznymi problémami. Vďaka tomu, že členovia spoločenstva majú za sebou podobnú skúsenosť, navzájom si rozumejú a môžu pomôcť jednotlivcom prekonávať ťažkosti, ktoré by inak sami nedokázali zvládnuť. 

V Českej a Slovenskej republike zatiaľ funguje niekoľko 12-krokových svojpomocných skupín, ktoré sú zamerané na riešenie rôznych problémov:

 • DDA – Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín
 • AA – Anonymní alkoholici
 • Al-Anon – Pre príbuzných (rodiny) alkoholikov
 • Alateen – Pre dospievajúce deti z rodín alkoholikov
 • NA – Anonymní narkomani
 • GA – Anonymní gambleri
 • OA – Anonymní prejedači (pre poruchy príjmu potravy; angl. Overeaters Anonymous)
 • GSA – Anonymní "greysheeters" (pre poruchy príjmu potravy)
 • CODA – Anonymní spoluzávislí (angl. Codependent Anonymous)
 • EA – Anonymní s emocionálnymi problémami (angl. Emotions Anonymous)
 • SA – Anonymní sexholici
 • S-Anon – Pre príbuzných (rodiny) sexholikov
 • SIA – Anonymní, ktorí prežili incest/sex. zneužívanie v detstve (angl. Survivors of Incest Anonymous)
 • SLAA – Anonymní závislí od sexu a lásky
 • SASA – Anonymní, ktorí prežili sexuálny útok
 • DA – Anonymní dlžníci