Apríl 2024

 

Novinky Svetovej organizácie služieb (ACA WSO) a česko-slovenského spoločenstva DDA


Z domova:

Novinky slovenskej Literárnej komisie DDA

Základné texty, letáky a Denné zamyslenia sú vo finálnej fáze

Slovenské prekladateľské subkomisie v apríli odoslali základné texty DDA, letáky a Denné zamyslenia na jazykovú korektúru. Po korektúre budú texty pripravené na záverečné pripomienkovanie celého spoločenstva DDA. Spôsob revízie textov Vám oznámi Literárna komisia DDA.

Licencia na slovenský preklad Žltého pracovného zošita

Slovenská Literárna komisia DDA získala licenciu na preklad Žltého pracovného zošita. V najbližších dňoch začne na preklade pracovať Prekladateľská subkomisia 2, ktorá sa stretáva každý utorok o 19.30. Kontakt nájdete na stránke https://www.dospeledeti.eu/literarna-komisia/.

Pozvánka na víkendové stretnutie DDA vo Veľkých Uherciach

Srdečne vás pozývame zúčastniť sa na riešení problému DDA pomocou 12 krokov uzdravenia, vzájomného zdieľania tém a účasťou na oddychových aktivitách.

KEDY: 21. – 23. júna 2024
MIESTO: Veľké Uherce, penzión Kardinál

Prihlasovať na pobyt sa môžete do naplnenia kapacity na e-mailovej adrese: dda.zdruzenie@gmail.com.
Napíšte nám aj svoje návrhy na témy DDA a voľnočasové aktivity, ktoré radi zaradíme do programu.

Tešíme sa na Vás!

Nová adresa nášho webu

Naša webová stránka bola v súlade s výsledkom hlasovania na Konferencii Združenia pre služby DDA 2022 presmerovaná na doménu dospeledeti.eu, ktorá sa týmto stala hlavnou doménou/adresou nášho webu. Na webovú stránku sa dá dostať aj zadaním pôvodnej adresy cs-dda.eu, ale aj cez adresu dospeledeti.sk. Doménu dospeledeti.cz nemáme k dispozícii, pretože už má svojho majiteľa.

Prosíme Vás, aby ste v informačných materiáloch od tohto momentu uvádzali adresu webovej stránky česko-slovenského spoločenstva ako www.dospeledeti.eu.

Zo sveta:

Príďte ako pozorovatelia na Výročnú pracovnú konferenciu ABC 2024

Na Výročnú pracovnú konferenciu (Annual Business Conference 2024), ktorá sa uskutoční 18. a 19. mája 2024, je možné zaregistrovať sa ako pozorovateľ (observer) online na Zoome. Pozorovateľ dostane linku na pripojenie na Zoom, bez možnosti hovoriť, bez kamery a bez mikrofónu; účastníci konferencie pozorovateľov nevidia a ani nevedia, kto tam je a koľko ich tam je. Ide o skvelú možnosť vidieť prácu celosvetového spoločenstva v priamom prenose. Zoom dokáže prekladať priamu anglickú reč online do češtiny (titulky), takže aj ten, kto nehovorí anglicky, dokáže pochytiť obsah. Okrem iného sa tam bude diskutovať aj o návrhoch, ktoré sme aktuálne riešili na pracovných mítingoch, plus o vopred schválenej agende. 

Info o konferencii nájdete tu: https://adultchildren.org/conference/.
Prihlasovací formulár pre pozorovateľov je tu: https://zfrmz.com/WQPmvzRuhXYmi9Hc3YCR.
Plánovaná agenda je tu: https://adultchildren.org/wp-content/uploads/2023/05/2023-ACA-WSO-Annual-Business-Conference-Delegate-Binder-v-1.3.pdf.

Prieskum Pracovnej skupiny pre Kroky

List spoločenstvu o doplnkových krokoch

Pozdravujeme spolupútnikov,

v priebehu rokov boli na Výročnej pracovnej konferencii predložené návrhy na hlasovanie o prijatí krokov Tonyho A. Z právneho hľadiska nemôže Svetová organizácia služieb ACA prijať Tonyho kroky z dôvodu autorských práv, môžeme však napísať doplnkové kroky ako alternatívy, ktoré sú vo väčšom súlade s obrodou programu DDA. Tieto kroky nenahradia naše existujúce kroky DDA, ktoré sa nachádzajú vo Veľkej červenej knihe. Sú to doplnkové kroky, ktoré si skupiny môžu vybrať na základe rozhodnutia skupinového svedomia a ktoré sa budú nachádzať na webovej stránke adultchildren.org.

Vyhlásenie o cieli Pracovnej skupiny pre kroky (Subkomisia pre literatúru vo vývoji):

Vytvoriť komplexný súbor alebo súbory citlivých a láskyplných krokov, ktoré by prehľadne opisovali cestu k uzdraveniu z následkov dysfunkcie rodiny, opatrovateľskej starostlivosti a/alebo traumy, kde jeden krok nadväzuje na druhý.

Pracovná skupina pre Kroky predkladá tento prieskum s ôsmimi možnými doplnkovými súbormi krokov a žiada Vás o určenie poradia troch najlepších. Zároveň sa vás pýtame, či ste za to, aby sa ďalší súbor Krokov poslal na schválenie Konferencii, alebo by ste ich jednoducho dali k dispozícii na použitie na mítingoch podľa rozhodnutia skupinového svedomia.

Na základe výsledkov prieskumu pracovná skupina zváži úpravy súboru/-ov doplnkových krokov, ktoré zohľadnia vaše pripomienky k trom najlepším vybraným súborom. Kompletná správa bude delegátom predložená na najbližšom mítingu delegátov. Súčasné Kroky DDA sa týmto nezmenia.

K Vašim službám

Pracovná skupina pre kroky
Predsedníčka Denise W

Dotazník k novým súborom krokov bol 19. apríla dočasne stiahnutý, pretože spoločenstvo dostalo spätnú väzbu, že sú problémy s jeho vypĺňaním. Dotazník preto bude prepracovaný na základe pripomienok spoločenstva.

Ospravedlňujeme sa všetkým spolupútnikom, ktorí už tento prieskum absolvovali, aj tým, ktorí s ním mali problémy. Pokorne vás prosíme o trpezlivosť a úprimne dúfame, že všetci spolupútnici si nájdu čas na opätovné alebo prvé vyplnenie dotazníka, keď bude v nasledujúcich mesiacoch znova predložený.

Zatiaľ si pokojne študujte preklad 8 súborov doplnkových Krokov, ktoré nájdete na našom novom úložisku Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1ejiWFKdTGjOrF4z1dV1qzC5vCTok6iXu/view 

Reprezentatívny a inkluzívny jazyk literatúry DDA

Prostredníctvom koordinátora slovenskej Literárnej komisie DDA, ktorý sprostredkúva komunikáciu medzi našimi prekladateľskými tímami a ACA WSO, sme dostali informáciu o nových dokumentoch svetového spoločenstva, ktoré sa týkajú jazyka literatúry DDA.

Z návrhov na hlasovanie predložených na Výročnej pracovnej konferencii ABC vyplynulo, že naše spoločenstvo má záujem, aby sa naša literatúra stala láskavejšou, citlivejšou a inkluzívnejšou. V roku 2021 bol preto prijatý návrh na hlasovanie o novom prístupe k tomu, ako spoločenstvu sprostredkovať skúsenosti dospelých detí, tak aby sme obsiahli životné skúsenosti celého nášho svetového spoločenstva. Keďže program DDA sa neustále rozrastá, dostáva sa aj medzi dospelé deti s rozmanitou rasovou alebo etnickou príslušnosťou, sexuálnou orientáciou, rodovou identitou, či kultúrnym a sociálnym zázemím. Do programu tiež prichádzajú dospelé deti s rozličným prístupom k duchovným otázkam – veriaci s monoteistickým či polyteistickým náboženským presvedčením, agnostici, ateisti, ale aj takí, ktorí svoj postoj k duchovným otázkam ešte len hľadajú.

Návrhy nových dokumentov týkajúcich sa jazyka našej literatúry pripravili: Komisia pre reprezentatívnosť, rovnosť a prístupnosť; Subkomisia pre jazyk literatúry a Pracovná skupina pre duchovnú inklúziu v literatúre DDA. Obsahujú odporúčania, ktoré sa týkajú úpravy jazyka literatúry DDA alebo jeho obohatenia o nové výrazy. Ak chcete spoznať rôznorodé osobné, sociálne, kultúrne a duchovné perspektívy dospelých detí z celého sveta a inšpirovať sa, prečítajte si návrhy týchto dokumentov. Dokumenty sú v procese vývoja a následne budú predložené na posúdenie spoločenstvom DDA.

Slovenský preklad návrhov nových dokumentov pre reprezentatívny a inkluzívny jazyk literatúry DDA nájdete na úložisku Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/14wwCmyeUt2BH5TSv3rjMGaS0NYkmr6Zz/view

Aktualizácia Vydavateľstva ACA WSO

ACA WSO má teraz dve tlačové centrá na európskom kontinente

V marci WSO prijala štyri objednávky z východoeurópskych a škandinávskych krajín na 5 500 kníh, ktoré sa vytlačia v novom tlačovom centre EÚ, čím sa odstránia dovozné clá a poplatky. Náklady na dopravu sú oveľa nižšie, takže už neexistujú žiadne prekážky na získanie cenovo dostupnej literatúry DDA v Európe. Skupinové a interskupinové hromadné objednávky je možné zadávať priamo na https://adultchildren.org/international-literature-order-request-form/ .

Ďalšie informácie získate na info@acawso.org.

Máte k dispozícii nahrávky spíkrov Regionálneho zjazdu Boca

Môžete si zakúpiť zvukové nahrávky z Regionálneho zjazdu Boca Raton 2023, ktorý organizovala interskupina DDA na južnej Floride. Tieto profesionálne nahraté záznamy z podujatia sú spoplatnené a ich cieľom je kompenzovať náklady na nahrávanie živého podujatia. Ak si chcete kúpiť tieto nahrávky, kliknite na nákupný košík na stránke https://shop.adultchildren.org/collections/boca-raton-2023.

ACA WSO pripravuje vydanie novej knihy pre začiatočníkov

Nová nádej

Príručka pre začiatočníkov v DDA

ACA WSO dokončila dizajn a grafickú úpravu svojej najnovšej knihy Nová nádej. V súčasnosti sa pripravuje jej skúšobná edícia a očakáva sa, že o niekoľko mesiacov bude odoslaná do tlačiarne. Sledujte ďalšie podrobnosti o predaji tejto vzrušujúcej novej knihy! Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa dostupnosti knihy, neváhajte kontaktovať Kanceláriu ACA WSO na adrese info@acawso.org.

DDA vás potrebuje!

DDA ako registrovaná nezisková charitatívna organizácia nemôže existovať bez našej Správnej rady. Naďalej máme nedostatok členov Správnej rady, ktorí by slúžili nášmu spoločenstvu. Potrebujeme tiež viac členov Nominačnej komisie, ktorí by viedli rozhovory s kandidátmi a preverovali ich.

Viac zistíte na https://acawso.org/2024/02/21/aca-needs-you-2/.

Meditácia Siedmej tradície

"Vyššia Sila, som tu, aby som plnil tvoju vôľu. Pomôž mi prispieť zo správnych dôvodov a správnou sumou. Pomôž mi pamätať na to, že mám dnes vďaka DDA iný život. Daj, aby som bol ochotný vrátiť to, čo mi bolo zadarmo dané. Daj, aby som sa hlásil k duchovnému vlastníctvu v tomto spoločenstve."
VČK, s. 526

Prispieť môžete tu!
https://adultchildren.org/7th-tradition/ 

Publikácie ComLine

Na blogu DDA ComLine sa uverejňujú príspevky členov DDA, ktorí sa delia o svoje skúsenosti, silu a nádej pri uzdravovaní.
Tu je odkaz na báseň, ktorú zaslal náš Spolupútnik a ktorá bola uverejnená v blogu z 1. 1. 2022:
https://adultchildren.org/comline/milestones/ 

Francúzska kniha Denných zamyslení

Ak by ste sa chceli podieľať na vydaní knihy Podpora môjho uzdravovania – Denné zamyslenia vo francúzštine, kontaktujte nás. Hľadáme ďalších 3 členov na koordináciu a 5 dvojjazyčných čitateľov na opravy v pripravovanom návrhu. Odovzdajte to prosím ďalej.

Na Slacku sa prosím obráťte na:
Christine M (sauge21@free.fr) a Manon Quebec, alebo Marion M alebo na pubsupport@acawso.org.

Potrebujeme dobrovoľníkov!

Potrebujeme dobrovoľníkov! K dátumu Výročnej pracovnej konferencie v máji 2024 budú otvorené služobné pozície predsedov Literárnej komisie, Subkomisie pre hodnotenie literatúry a Subkomisie pre literatúru vo vývoji.

Informácie o voľných služobných pozíciách nájdete na blogu ComLine:
https://adultchildren.org/uncategorized/literature-committee-needs-new-leaders/.

Uvažovali ste niekedy o...

Máte predpoklady pre členstvo v našej Správnej rade, ale časová náročnosť vám zatiaľ nevyhovuje? Ak ste odpovedali áno, mohli by ste zvážiť prácu v Nominačnej komisii. Čítajte ďalej: https://acawso.org/2024/01/20/have-you-ever-considered/.

Správa pokladníka

Kliknutím sem si môžete prečítať mesačnú správu pokladníka WSO. Posledná zobrazená správa pochádza zvyčajne z obdobia dvoch mesiacov pred aktuálnym mesiacom.

Vybrané mítingy a podujati

Ranná séria Pripraviť sa, pozor, teraz!!

Pripraviť sa, pozor, teraz!! je 6-týždňový úvodný seminár programu DDA, 12 krokov DDA a úvodný seminár o Vnútornom dieťati "Prebudenie dieťaťa".

Ranná séria
Utorky 10:00 – 12:00 východného času (16:00 – 18:00 stredoeurópskeho času)
Usporiadateľ : WEB1119
19., 26. marca; 2., 9., 16., 23. apríla 2024
14., 21., 28. mája; 4., 11., 18. júna 2024

Viac informácií nájdete tu.

Večerná séria
Štvrtky 19:00 – 21:00 východného času (1:00 –3:00 stredoeurópskeho času, nasledujúci deň)
Usporiadateľ: WEB1120
21., 28. marca; 4., 11., 18., 25. apríla 2024
16., 23., 30. mája; 6., 13., 20. júna 2024

Viac informácií nájdete tu.

Kontakt: rsg@acawso.org
Usporiadateľ: West Great Lakes ACA Intergroup, IG #70

Zjazd DDA v Londýne – Staň sa Milujúcim rodičom samému sebe

Zjazd sa bude konať v sobotu 27. apríla 2024 v Central Hall Westminster, Storey's Gate, Londýn SW1H 9NH.
Program bude trvať od 9.00 do 17.00 hod. s 90-minútovou prestávkou na obed, registrácia bude prebiehať od 8.15 hod.
Ide o najväčšie stretnutie DDA v histórii spoločenstva v Spojenom kráľovstve a budeme radi, ak sa na ňom zúčastníte.

Viac informácií nájdete tu.

Mítingy

ACA WSO vedie zoznam svetových mítingov DDA, ktoré sa konajú osobne, telefonicky alebo online a je aktualizovaný každý mesiac. Ak chcete vyhľadať míting, navštívte stránku Find a Meeting (Nájsť míting) na stránke adultchildren.org. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o konkrétnych typoch mítingov, navštívte stránku Meetings, Telephone meetings a Online meetings.

Telekonferencia Správnej rady WSO

Správna rada ACA WSO organizuje svoje mesačné telekonferenčné stretnutie každú druhú sobotu v mesiaci prostredníctvom služby Zoom o 14.00 východného času (20:00 stredoeurópskeho času).

Najbližšia telekonferencia sa uskutoční 8. júna.

ID schôdze Zoom: 228 809 511
Prístupový kód: 90755

Viac informácií vrátane programu, predchádzajúcich zápisníc, ID stretnutia Zoom a telefónnych prístupových čísel nájdete tu.

Dvanásť konceptov služby – Koncept IV

V celej našej štruktúre zachovávame na všetkých zodpovedných úrovniach tradičné právo na účasť.

Dvanásť konceptov služby nájdete tu.

E-maily s dennými zamysleniami

Svetová organizácia služieb ACA tiež každodenne zverejňuje e-mail s denným zamyslením z knihy "Posilnenie môjho uzdravovania". Na odber e-mailov s dennými zamysleniami sa môžete prihlásiť tu.

O programe Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín (DDA)

DDA je celosvetový 12-krokový program uzdravovania založený na 12 tradíciách určený ľuďom, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách. V DDA sa nesnažíme pripisovať vinu rodičom alebo vychovávateľom, ale snažíme sa pochopiť to, ako nás rodinné dysfunkcie ovplyvnili v detstve a ako ovplyvňujú naše správanie v dospelosti aj v súčasnosti.

Rodinná dysfunkcia môže zahŕňať alkoholizmus, opustenie, zanedbávanie alebo akýkoľvek druh závislosti či zlého zaobchádzania. DDA je synonymom pre Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín.

Viac informácií nájdete na www.adultchildren.org.

Copyright © 2024 ACA WSO