"Spoznaj sám/samu seba – buď úprimný/-á."

Charakteristika dospelého dieťaťa


Spoluzakladateľ DDA Tony A. spísal v roku 1978 Zoznam čŕt osobnosti dospelého dieťaťa, ktorý sa neskôr stal podkladom pre vznik dokumentu Problém. Črty predstavujú vzorce správania, ktoré si dospelé deti osvojili v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou, aby dokázali prežiť.

Aj keď navonok odmietame životný štýl svojej dysfunkčnej rodiny, stále ho môžeme nosiť so sebou, kamkoľvek sa pohneme. Náznakmi toho, že sme ovplyvnení rodinnou dysfunkciou, môžu byť problematické vzťahy, perfekcionizmus, závislosti alebo nutkavé a kontrolujúce správanie.

V dospelosti môžeme podvedomé emocionálne konflikty z detstva vyjadrovať aj tak, že ich znova prehrávame. Ak s nami zle zaobchádzali, môžeme zle zaobchádzať s druhými. Ak sme mali strach z autorít, môžeme sa sami stať autoritou, ktorá zastrašuje iných, a pod. Inými slovami, dospelé deti sa tým, že si osvoja správanie svojich rodičov, "stávajú" svojimi rodičmi. Toto pozorovanie dalo podnet pre vznik Zoznamu obrátených čŕt dospelého dieťaťa, ktorý poskytuje ucelenejší obraz o tom, aký vplyv má na nás alkoholizmus a dysfunkcia rodiny.


Zoznam čŕt dospelého dieťaťa:

 1. Stali sme sa izolovanými a bojíme sa ľudí a autorít.
 2. Snažili sme sa zavďačiť iným a pritom sme stratili svoju vlastnú identitu.
 3. Desia nás rozhnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika.
 4. Buď sme sa sami stali alkoholikmi, uzavreli sme s nimi manželstvo, alebo oboje, prípadne sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napr. workoholika, aby sme naplnili našu chorobnú potrebu byť opustení.
 5. Žijeme svoj život z pozície obete a táto slabosť nás priťahuje v partnerských aj priateľských vzťahoch.
 6. Máme prehnane vyvinutý zmysel pre zodpovednosť a je pre nás jednoduchšie zaoberať sa inými ako sebou samými. To nám umožňuje nezameriavať sa príliš na vlastné chyby a nedostatky.
 7. Cítime sa previnilo, ak namiesto toho, aby sme ustúpili druhým, obhajujeme vlastné záujmy.
 8. Stali sme sa závislými od vzrušenia.
 9. Zamieňame si lásku so súcitom a máme tendenciu milovať tých, ktorých môžeme "ľutovať" a "zachraňovať".
 10. Pocity z traumatického detstva máme v sebe hlboko potlačené a stratili sme schopnosť ich prežívať alebo vyjadriť, pretože je to veľmi bolestivé (popieranie).
 11. Prísne sa posudzujeme a máme pocit nízkej sebahodnoty.
 12. Sme závislé osobnosti, ktoré sa desia opustenia, a sme ochotní urobiť čokoľvek pre to, aby sme si udržali vzťah a nemuseli znova prežívať bolestivé pocity z opustenia, ktoré sme zažívali počas života s chorými ľuďmi, ktorí tu pre nás nikdy neboli emocionálne prítomní.
 13. Alkoholizmus je choroba celej rodiny. Stali sme sa para-alkoholikmi a prevzali príznaky tejto choroby, aj keď sami nepijeme.
 14. Para-alkoholici skôr reagujú na konanie druhých, než aby konali sami.

Zoznam obrátených čŕt dospelého dieťaťa:

 1. Svoj strach z ľudí a hrôzu z izolácie zakrývame tak, že sa paradoxne sami stávame autoritami a zastrašujeme ostatných, v dôsledku čoho potom ustúpia.
 2. Stávame sa úplne sebestačnými, aby sme sa vyhli tomu, že uviazneme vo vzťahu s inými ľuďmi a stratíme tak samých seba. Pohŕdame názormi druhých.
 3.  Desíme ľudí svojím hnevom a zastrašujeme ich znevažujúcou kritikou.
 4.  Ovládame iných a opúšťame ich skôr, ako by oni opustili nás, alebo sa úplne vyhýbame vzťahom so závislými ľuďmi. Izolujeme a uzatvárame sa do seba, aby sme sa vyhli zraneniu, a tým opúšťame samých seba.
 5. Žijeme život z pozície prenasledovateľa a v dôležitých vzťahoch nás priťahujú ľudia, ktorých môžeme manipulovať a ovládať.
 6. Sme nezodpovední a sebeckí. Náš prehnaný pocit vlastnej hodnoty a dôležitosti nám bráni vidieť naše nedostatky a slabosti.
 7. Vyvolávame v ostatných pocit viny, keď sa snažia presadiť.
 8. Svoj strach potláčame tým, že zostávame ochromení a znecitlivení.
 9. Nenávidíme ľudí, ktorí "sa hrajú" na obeť a prosíkajú, aby boli zachránení.
 10. Popierame, že sme zranení, a potláčame svoje emócie dramatickým predstieraním pseudopocitov.
 11. Nenávisť voči sebe prenášame na iných, aby sme sa ochránili pred trestom za to, že sa nám nepodarilo "zachrániť" svoju rodinu, a trestáme ich namiesto seba.
 12. Obrovské množstvo strát, ktoré pociťujeme v dôsledku opustenia pochádzajúceho z detstva, "zvládame" tak, že rýchlo opúšťame vzťahy, ktoré ohrozujú našu "nezávislosť" (nikoho nepustíme príliš blízko).
 13. Odmietame priznať, že sme boli ovplyvnení rodinnou dysfunkciou, že naša rodina bola dysfunkčná, alebo že sme si osvojili niektoré z deštruktívnych postojov a vzorcov správania rodiny.
 14. Správame sa, ako by sme sa vôbec nepodobali závislým ľuďom, ktorí nás vychovali.

Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál:
The Laundry List, ACA WSO »
The Other Laundry List, ACA WSO »

25 otázok: Som dospelé dieťa? »
Zoznamy čŕt dospelého dieťaťa »