Služba

Program DDA predstavuje originálny prístup k životu, ktorý spočíva v láske k sebe aj k ostatným. V programe máme k dispozícii nasledujúce nástroje, ktoré nám pomáhajú na ceste uzdravovania:

 • zúčastňujeme sa na mítingoch a kontaktujeme ľudí z programu, aby sme diskutovali o problémoch v uzdravovaní a možnostiach ich riešení;
 • čítame literatúru DDA a dozvedáme sa o skúsenostiach ostatných, čo nám pomáha lepšie porozumieť svojej vlastnej skúsenosti;
 • určujeme si svoje hranice a trváme na ich dodržiavaní;
 • pracujeme na Dvanástich krokoch a uplatňujeme Dvanásť tradícií;
 • hľadáme si ľudí, miesta a veci, ktoré sú zdravé a užitočné pre náš súčasný život, a vyhýbame sa tým, ktoré nie sú;
 • znovu nadväzujeme kontakt so svojím Vnútorným dieťaťom (Pravým Ja);
 • spolupracujeme so spolupútnikom či spolupútnikmi a vytvárame si podpornú sieť kontaktov;
 • navštevujeme mítingy, ktoré sa zameriavajú na problémy a ich riešenia, na ktorých spoločne pracujeme;
 • zapájame sa do služby v programe DDA.

"Ak robíš pre DDA, robíš aj pre seba."

V službe sa snažíme vrátiť niečo z toho, čo sme v programe dostali. Tým, že na mítingoch pomáhame určitou službou (prípravou, upratovaním, dobrovoľníckou prácou v interskupine či správnej rade), robíme tento program dostupným aj pre tých, ktorí nás nasledujú. Službou pomáhame ostatným členom DDA, ale predovšetkým sami sebe. Objavujeme niečo nové, získavame zručnosti a skúsenosti a uvedomujeme si svoje hranice. Služba nám poskytuje príležitosť pracovať na uzdravovaní v podporujúcej atmosfére. 

V zdravej skupine DDA robí každý člen niečo, a tak sa napokon urobí všetko potrebné. Čo všetko je službou pre spoločenstvo DDA?

 • zabezpečenie, príprava a upratovanie miestnosti určenej na stretnutia;
 • príprava a moderovanie stretnutia, výstupy a zdieľanie na stretnutí;
 • vedenie biznis mítingu;
 • organizácia podujatí spoločenstva DDA;
 • príprava a preklad literárneho materiálu DDA (práca v literárnej komisii);
 • administratíva webu spoločenstva DDA (práca vo webovej komisii);
 • vedenie záznamov o finančných príspevkov a výdavkoch podľa Siedmej tradície DDA (práca vo finančnej a kontrolnej komisii);
 • zastupovanie skupiny pri rozhodovacích procesoch v rámci interskupiny alebo medzinárodného spoločenstva DDA;
 • starostlivosť o komunikačné linky spoločenstva DDA (e-maily, kontaktné tel. čísla, ZOOM-linky, SKYPE-linky a pod.).

Vaša pomoc bude vítaná, nech sa už dobrovoľne rozhodnete poskytnúť spoločenstvu DDA akúkoľvek službu. Dobrovoľníci z radov členov DDA zatiaľ pracujú v troch komisiách, ktoré poskytujú služby celému spoločenstvu DDA:

Literárna komisia »

Webová komisia »

Finančná a kontrolná komisia »


Pridajte sa k nám, objavte nový svet DDA a podporte svoje uzdravovanie.

Všetci ste medzi nami srdečne vítaní!