Február 2024

Novinky Svetovej organizácie služieb (ACA WSO) a česko-slovenského spoločenstva DDA


Z domova:

Výzva na hlasovanie o návrhoch na Výročnú konferenciu 2024 (ABC)

Od: Komisia WSO pre prípravu hlasovania ABC
Pre: Všetky skupiny DDA na Slovensku
1. februára 2024

WSO v auguste vyzvala všetky skupiny DDA, interskupiny a regióny, aby zaslali svoje návrhy, ktoré by chceli spoločenstvu DDA ponúknuť na diskusiu na Výročnej konferencii 2024 (ABC).

WSO dostala 12 návrhov. Tieto návrhy boli posúdené Prípravnou komisiou a v spolupráci s navrhujúcimi skupinami DDA ich pomohla vyjasniť a doplniť. WSO (Správna rada a príslušné komisie) potom pridali analýzu pre každý z návrhov. Návrhy následne postupujú do referendového hlasovania, ktorého sa môžu zúčastniť všetky skupiny DDA, ktoré majú záujem.

Žiadame Vašu skupinu DDA, aby posúdila návrhy a aby dospela k rozhodnutiu podľa skupinového svedomia. Máte pre každý z 12 návrhov rozhodnúť, či sa tento návrh má alebo nemá zaradiť do programu Výročnej konferencie 2024. Návrhy, ktoré v tomto referende získajú aspoň 66,7 % hlasov "áno", budú zaradené do programu ABC 2024 a bude sa tam o nich diskutovať.

Hlasovanie je teraz otvorené. Všetkých 12 návrhov aj s analýzou WSO si môžete stiahnuť tu:

Slovenský preklad https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/02/2024-ABC-Ballot-Slovak-Final2.pdf
Anglický originál https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/01/2024-ABC-Ballot-English-Final.docx.pdf 

Potom, čo vaše skupinové svedomie rozhodne, určite osobu, ktorá odošle hlas v mene vašej skupiny. Pamätajte, prosím, že každá skupina môže odoslať iba jeden hlas. Linka na hlasovací formulár v slovenčine:

https://www.surveymonkey.com/r/2024ABCProposalsSlovak

Hlasovanie sa uzavrie 15. apríla 2024 a výsledky budú zverejnené 17. apríla 2024.

Na uľahčenie diskusie vašej skupiny o návrhoch sa uskutočnili aj dve otvorené prezentácie návrhov. Počas týchto stretnutí mali predkladatelia návrhov možnosť prezentovať informácie o svojich návrhoch a účastníci zo spoločenstva DDA im kládli otázky. Záznamy z týchto prezentácií si môžete vypočuť tu:

https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/02/BPC-Town-Hall-11-Feb-2024.mp3
https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/02/BPC-Town-Hall-17-Feb-2024.mp3

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke https://acawso.org/bpc/.
Ak máte ďalšie otázky, napíšte na bpc@adultchildren.org.

Upozorňujeme, že Výročná konferencia ABC 2024 sa bude konať 18. a 19. mája 2024.

Ďakujeme, že svojím hlasom pomáhate formovať budúcnosť spoločenstva DDA.

Komisia WSO pre prípravu hlasovania ABC

Čo nám priniesla Konferencia Združenia služieb pre DDA

Dňa 18. novembra 2023 sa v Poprade uskutočnila Konferencia Združenia služieb pre DDA. Z noviniek, ktoré nám priniesla, pre vás vyberáme nasledovné:

 • Novoročný darček pre Vnútorné dieťa
  V novom roku nám pribudne nový online míting, na ktorom budeme postupovať podľa krokov Tonyho A. – pre traumatizovaných členov DDA, zameraný na láskavý prístup, podporu sebalásky, sebaprijatie a ošetrenie zraneného Vnútorného dieťaťa. ♥ ♥ ♥
 • Prekladateľské tímy budú v tomto roku intenzívne pracovať na finálnej verzii a korektúre základných textov DDA, letákov a Denných zamyslení a ich následnom odoslaní do Vydavateľstva ACA WSO. Pomôžte nám, prosím, nájsť profesionálneho jazykového korektora, najlepšie z prostredia DDA, prípadne iných 12-krokových spoločenstiev. (Kontakty nájdete na stránke: https://www.cs-dda.eu/literarna-komisia/.)
 • Odsúhlasilo sa, že ďalšie publikácie, do ktorých sa prekladateľské tímy s veľkou radosťou pustia, budú: Žltý pracovný zošit a Sprievodca Milujúceho rodiča. Záujemcovia, ktorí by sa chceli podieľať na preklade týchto textov, musia podpísať licenčnú zmluvu s ACA WSO (potrebné celé meno a osobný e-mail). Literárna komisia to všetko zariadi, stačí sa nám len ohlásiť. Pripomíname, že nemusíte nevyhnutne ovládať angličtinu – potrebujeme aj znalcov slovenčiny ako recenzentov-prvočitateľov. Práca s literatúrou uzdravuje. Potrebujeme vás a tešíme sa na vás!
  (Kontakty nájdete na stránke: https://www.cs-dda.eu/literarna-komisia/.)
 • Odsúhlasilo sa, že sa budú v štvrťročných intervaloch organizovať pracovné mítingy pre delegátov skupín, členov komisií a členov spoločenstva DDA. Najbližší štvrťročný pracovný míting je naplánovaný na 23. marec 2024 a uskutočniť by sa mal v Trnave. Príďte medzi nás!
 • V roku 2024 by sme chceli pracovať na vzniku 2 nových komisií – komisie pre kontakt s verejnosťou a organizačnej komisie, ktorá bude zabezpečovať technické zázemie všetkých podujatí a sledovať tabuľku rotácie služieb. Páčilo by sa vám v niektorej z nich?
  Budeme pracovať aj na vzniku Manuálu pre prácu v DDA (o náplni činnosti jednotlivých komisií, o konferencii, o rotovaní služieb, atď.).
 • Pracujeme aj na niektorých technických pomôckach pre vás, ako je napr.:
  – kontrolované úložisko literatúry, ktorá bude dostupná pre vedúcich a členov skupín, ktorí pripravujú témy na mítingy;
  – všeobecná IT-platforma pre komisie, pracovné tímy, mítingy, workschopy a online stretnutia;
  – aplikácia služby Mailchimp na rozosielanie newsletterov pre členov DDA, ktorí o to prejavia záujem.
  (Novinky už nájdete každý mesiac aj na webe: https://www.cs-dda.eu/aktuality/)

Pozývame všetkých členov DDA, aby sa k nám pripojili v službe pre spoločenstvo DDA.

Vítame a potrebujeme medzi nami každého z vás!

Viac informácií získate na adrese dda.zdruzenie@gmail.com.

Zo sveta:

Predstavenstvo WSO prijalo rozpočet na rok 2024

Prijal sa rozpočet na rok 2024 a oproti roku 2023 sa zvyšuje približne o 12 %. Dôvodom je nárast zdrojov potrebných na uspokojenie potrieb celosvetového spoločenstva. Predpokladáme, že v tomto roku sa vydá približne 31 nových preložených kníh a dve alebo tri nové knihy v anglickom jazyku. Rozpočet nájdete tu: https://acawso.org/2024/01/31/adopted-2024-aca-wso-budget/ 

Všetko najlepšie k oneskoreným narodeninám DDA!

46. narodeniny DDA oficiálne pripadajú na posledný januárový víkend. Ešte nie je neskoro poslať spoločenstvu DDA darček k narodeninám a pomôcť tak šíriť jeho posolstvo po celom svete. Môžete prispieť sumou 3,00 USD alebo aj viac za každý rok, ktorý ste strávili v DDA.

Prispieť môžete tu!
https://adultchildren.org/7th-tradition/

Novinky Vydavateľstva ACA WSO:

ACA WSO uzavrela dohodu s tlačiarňou v Pobaltí, ktorá sa stane druhým tlačovým a skladovým strediskom na európskom kontinente.

Hromadné objednávky je možné realizovať v rámci EÚ, čím sa eliminujú dovozné clá a poplatky. Preprava je lacná, takže už neexistujú prekážky na získanie cenovo dostupnej literatúry DDA v Európe. Viac informácií získate na info@acawso.org.

V Rusku je k dispozícii tlač aj elektronické knihy na požiadanie

ACA WSO napriek medzinárodným sankciám rozšírila možnosť tlače na požiadanie pre svoje knihy v ruskom jazyku. Skupiny a interskupiny, ktoré chcú využiť túto možnosť, by mali kontaktovať kanceláriu služieb ACA WSO na e-mailovej adrese info@acawso.org, kde získajú ďalšie informácie.

Telekonferencia Správnej rady

Najbližšie telekonferenčné zasadnutie Správnej rady ACA WSO sa uskutoční v sobotu 9. marca 2024 o 14:00 východného času (20:00 stredoeurópskeho času). V januári a februári sa telekonferenčné zasadnutie konať nebude.

Toto stretnutie je otvorené pre všetkých.
Uskutoční sa prostredníctvom videokonferencie Zoom.

ID schôdze Zoom: 228 809 511
Prístupový kód: 90755

Ďalšie informácie vrátane programov, zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí a zvukových záznamov a telefónnych prístupových čísel nájdete na webovej stránke telekonferencie.

ACA vás potrebuje!

Nachádzame sa v mimoriadnej a zložitej situácii; potrebujeme vašu podporu, aby sme zabezpečili udržateľnosť Správnej rady ACA WSO. Dúfame, že spoločne nájdeme riešenia na rozvoj nášho spoločenstva DDA.

Viac sa dozviete na: https://docs.google.com/document/d/1ZkbWGZkMHkaxZh05-eGWKGUYJWLDrs8NFE-yMPw5hkE/edit?usp=sharing

Uvažovali ste niekedy o...

Máte predpoklady pre členstvo v našej Správnej rade, ale časovo vám to momentálne nevychádza? Ak ste odpovedali áno, mohli by ste zvážiť prácu v Nominačnej komisii. Prečítajte si viac na: https://acawso.org/2024/01/20/have-you-ever-considered/

Pracovná skupina pre duchovnú inklúziu

Pridajte sa k pracovnej skupine pre duchovnú inklúziu, ktorá pokračuje v snahe urobiť náš program duchovne prístupnejším, najmä pre nováčikov, a to vďaka jeho rozšíreniu o nové duchovné a neduchovné perspektívy.

Aké myšlienky, úvahy a nápady máte vy? Príďte nám ich predstaviť!

https://acawso.org/wp-content/uploads/2023/02/2022-08_ACA_Spiritual_Inclusion_Working_Group_Fina.docx.pdf
E-mail: spiritual@acawso.org   

Meet & Greet

Pripojte sa k nášmu Meet & Greet, príjemnému priestoru pre zástupcov a členov komisií (tímov) všetkých druhov, kde môžete diskutovať o službe v DDA a WSO. Pýtajte sa. Výmenou skúseností si navzájom pomôžete vyjasniť si ďalší postup práce.

Toto stretnutie, podporujúce zdravé podmienky fungovania tímov v DDA, organizuje Komisia pre dobrovoľnícke zdroje (VRC).

Informácie nájdete na https://acawso.org/vrc/.
https://acawso.org/wp-content/uploads/2023/08/Meet-Greet-flier.pdf

Sledujte WSO na sociálnych sieťach

Svetová organizácia služieb DDAmá stránku na Facebooku, ktorá je ďalším nositeľom posolstva DDA. Pravidelne sa na nej zverejňujú denné zamyslenia a ďalšie informácie. Máme už viac ako 1 100 sledovateľov a chceli by sme osloviť ešte viac ľudí. Ak sa vám stránka páči, neváhajte ju navštevovať a zdieľať!

https://www.facebook.com/acaworldservice/

Výzva nášmu medzinárodnému spoločenstvu

Zvážte, prosím, možnosť stať sa čitateľom novej literatúry, ktorá sa posudzuje v rámci hodnotenia literatúry. Uvítame najmä čitateľov, pre ktorých angličtina nie je ich materinským jazykom. Prosím, kontaktujte nás na adrese litchair@acawso.org.

Správa pokladníka

Kliknutím sem si môžete prečítať mesačnú správu pokladníka WSO. Posledná zobrazená správa pochádza zvyčajne z obdobia dvoch mesiacov pred aktuálnym mesiacom.

Najdôležitejšie mítingy a podujatia

Regeneračný víkend je dokonale nedokonalý, odpoveďou je prijatie

Kedy: 1. marca 18:00 východného času (24:00 stredoeurópskeho času) – 3. marca 14:00 východného času (20:00 stredoeurópskeho času)

Miesto konania: Star Lake Conference Center Lodge, 268 Macopin Road, Bloomingdale, New Jersey 07403

Plná suma musí byť uhradená do piatku 16. februára 2024.

Viac informácií nájedete tu.
Organizuje skupina: NJ0166

E-maily s dennými zamysleniami

Svetová organizácia služieb ACA tiež každodenne zverejňuje e-mail s denným zamyslením z knihy "Posilnenie môjho uzdravovania". Na odber e-mailov s dennými zamysleniami sa môžete prihlásiť tu.

O programe Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín (DDA)

DDA je celosvetový 12-krokový program uzdravovania založený na 12 tradíciách určený ľuďom, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách. V DDA sa nesnažíme pripisovať vinu rodičom alebo vychovávateľom, ale snažíme sa pochopiť to, ako nás rodinné dysfunkcie ovplyvnili v detstve a ako ovplyvňujú naše správanie v dospelosti aj v súčasnosti.

Rodinná dysfunkcia môže zahŕňať alkoholizmus, opustenie, zanedbávanie alebo akýkoľvek druh závislosti či zlého zaobchádzania. DDA je synonymom pre Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín.

Viac informácií nájdete na www.adultchildren.org.

Copyright © 2024 ACA WSO