Program DDA

"Jediná cesta z toho von je prejsť cez to."

Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín (DDA) je dvanásťkrokový program založený na Dvanástich tradíciách, určený pre ženy a mužov, ktorí vyrástli v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou. Stretávame sa v prostredí, ktoré je bezpečné, kde jeden druhého rešpektujeme a kde zisťujeme a priznávame, že máme podobnú skúsenosť. Odhaľujeme, ako nás naše detstvo ovplyvňovalo v minulosti a ako nás ovplyvňuje dnes (Problém). Podnikáme pozitívne kroky. Tým, že pracujeme na Dvanástich krokoch, sústreďujeme sa na Riešenie a prijímame milujúcu Vyššiu Silu, tak ako ju sami chápeme, sa oslobodzujeme od minulosti a nachádzame cestu k tomu, ako môžeme zlepšiť svoj život v súčasnosti. Jedinou podmienkou členstva je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.