Štvrťročná pracovná rada DDA 1/2024

Srdečne Vás pozývame na Štvrťročnú pracovnú radu DDA.

Vítaní sú všetci delegáti skupín, členovia pracovných komisií aj členovia spoločenstva DDA ochotní zapojiť sa do aktívnej služby pre DDA.

DŇA: 23. marca 2024
ČAS:
10:00
MIESTO: Trnava, ul. Okružná 5 (VÚJE)

Prihláste, prosím, svoju účasť na adrese: dda.zdruzenie@gmail.com.

Ďalšie návrhy na prerokovanie môžete zasielať do 10. 3. 2024 na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Tešíme sa na stretnutie!