Pracovné zošity

The Loving Parent Guidebook

(Sprievodca Milujúceho rodiča)
ACA World Service Organization, Inc., 2021, ISBN 978-1-944840-14-3.

V programe DDA je riešením stať sa sám sebe Milujúcim rodičom. Kniha poskytuje návod, ako vytvoriť podmienky, aby ste získali späť svoje Vnútorné dieťa a pristupovali k sebe jemne, s humorom, láskou a úctou. Je zostavená tak, aby vám pomohla objaviť lásku vo vás a rozvíjať vedomie a zručnosti, ktoré potrebujete, aby ste sa stali svojím vlastným Milujúcim rodičom.

Twelve Steps of Adult Children

(Dvanásť krokov dospelých detí)
ACA World Service Organization, Inc., 2007, ISBN 978-0-9789797-1-3.

Pracovný zošit Dvanásť krokov dospelých detí poskytuje podrobnú sériu cvičení a dotazníkov, ktoré môžu použiť jednotlivci pri práci so svojím sponzorom alebo v skupinových štúdiách.

Práca na preklade pracovného zošita do slovenského jazyka je zaradená do plánu činnosti literárnej komisie 2.

The Laundry Lists Workbook

(Pracovný zošit k Zoznamom čŕt dospelého dieťaťa)
ACA World Service Organization, Inc., 2015, ISBN 978-0-9965049-1-1.

Pracovný zošit rozširuje stručný popis čŕt dospelého dieťaťa a to aj v ich obrátenej (protikladnej) podobe. Obsahuje stručné otázky, ktoré usmerňujú uzdravujúce sa dospelé dieťa v procese oživovania zážitkov z minulosti, ktoré vyvolávali pocity menejcennosti, viny, hanby alebo hnevu.


Knihy

Adult Children of Alcoholics (Alcoholic/Dysfunctional Families)

(Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín, VČK – Veľká červená kniha)
ACA World Service Organization, Inc., 2006, ISBN 978-0-9789797-0-6.

Kniha Krokov a Tradíciií DDA. Napísali ju anonymní členovia DDA (ACA – Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families). Poskytuje usmernenie k práci na programe Dvanástich krokov, ktorý vedie k uzdraveniu z následkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou. Kniha sa dnes označuje ako "Veľká červená kniha".

New Hope

(Nová nádej)
ACA World Service Organization, Inc., 2024

Jasnú, stručná a komplexná príručka pre začiatočníkov v DDA. Nová nádej vznikla  s cieľom podporiť  a sprevádzať tých, ktorí v DDA začínajú alebo chcú mať nástroje programu v jednej zhustenej príručke. Je tiež neoceniteľným nástrojom pre tých, ktorí pracujú s nováčikmi.

Daily Affirmations : Strengthening My Recovery

(Denné zamyslenia : Podpora môjho uzdravovania)
ACA World Service Organization, Inc., 2013, ISBN 978-0-9965049-0-4.

Meditačná kniha obsahuje úvahy na jednotlivé dni v roku. Ich cieľom je inšpirovať dospelé deti v ich každodennej práci na uzdravovaní. Každý deň je spojený so zmysluplným citátom z "Veľkej červenej knihy". 

Preklad knihy do slovenského jazyka prechádza záverečnou fázou úprav v literárnej komisii 1.


Brožúry

Cross Talk

(Pravidlá komunikácie)

V DDA vytvárame bezpečné prostredie, kde sa každý môže podeliť o svoje skúsenosti. Súčasťou vytvárania tohto bezpečného priestoru je, že sa neodporúča reagovať na výpovede ostatných členov DDA. Brožúra sa zameriava na porušovanie týchto pravidiel komunikácie, popisuje, aké sú ich rôzne formy, ale aj dôvody, prečo sa im na mítingoch DDA snažíme vyhnúť.

Identity Papers

(Programové dokumenty)

Brožúra obsahuje tri správy, ktoré pred viac ako 20 rokmi dali spoločenstvu DDA jeho identitu a cieľ. Programové dokumenty obsahujú základný jazyk, zameranie a postup uzdravovania, ktoré DDA odlišujú od iných spoločenstiev Dvanástich krokov.

Good Enough Group

(Dostatočne dobrá skupina)

Brožúra pomáha členom DDA riešiť rôzne záležitosti alebo problémy skupiny pozitívnym spôsobom. V brožúre sú opísané základné princípy, podľa ktorých skupiny fungujú, a obsahuje kontrolný zoznam 12 tradícií na posúdenie zdravia skupiny.


Pracovné zošity, knihy a brožúry zatiaľ nie sú dostupné v slovenskom jazyku. Anglické originály alebo iné cudzojazyčné verzie v tlačenej alebo elektronickej podobe si môžete zakúpiť v e-schope medzinárodného spoločenstva ACA.

Ak potrebujete informácie o literatúre DDA, obráťte sa na členov literárnych komisií. Kontaktné údaje nájdete na stránke Literárna komisia.

Literatúra »