Webová komisia

Webová stránka nášho spoločenstva je naším kontaktom s okolitým svetom. Je inšpiráciou a zdrojom poznania pre nových záujemcov o program DDA, ale poskytuje informácie aj starším členom DDA a odbornej verejnosti.

Obsah na webovej stránke je potrebné neustále aktualizovať a obohacovať, tak aby zodpovedal vyvíjajúcim sa potrebám celého spoločenstva. Webová stránka spoločenstva DDA je záležitosťou skupinového svedomia. O obsahu na webe preto nerozhoduje len jeden člen DDA. Výsledný zverejnený výstup je výsledkom dlhšej prípravy. Hlasovaním zástupcov celého spoločenstva dbáme na dodržiavanie 12 Tradícií DDA.

Úlohou webovej komisie je dávať návrhy a podnety na zmeny alebo rozširovanie obsahu webu. Pripravuje návrhy nových textov, grafických prvkov alebo štrukturálnych zmien. Aktualizuje dôležité informácie na webe. Má na starosti administratívny systém webu a domény.

Webová komisia sa zvoláva príležitostne, keď je potrebné riešiť záležitosti súvisiace s prevádzkou webu. Sme vďační za každú pomoc, návrh alebo pripomienku. Privítame členov DDA zo slovenskej aj českej strany, ktorí by nám pomohli skvalitniť obsah a prehľadnosť nášho webu.


Pridajte sa k nám a pomôžte tak sebe aj ostatným!

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo podnety k činnosti webovej komisie, kontaktujte nás, prosím, na adrese:  zuzana.dda@gmail.com