Aktuality

Prečítajte si novinky medzinárodného spoločenstva ACA a nášho česko-slovenského spoločenstva DDA. Nájdete tu rôzne informácie, správy a výzvy Svetovej organizácie služieb ACA WSO a jej pracovných tímov, ale aj pozvánky na vybrané mítingy, podujatia, workshopy alebo telekonferencie.

Čítajte a spoznávajte svet DDA!