Preambula DDA


Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa delia o svoju skúsenosť, silu a nádej v snahe vyriešiť svoj spoločný problém a vzájomne si pomôcť uzdraviť sa z rodinného alkoholizmu a inej rodinnej dysfunkcie.

Jedinou podmienkou členstva je túžba uzdraviť sa z dôsledkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.

Spoločenstvo DDA nie je spojené so žiadnou sektou, náboženskou skupinou, politickou stranou, organizáciou či akoukoľvek inou inštitúciou; nezúčastňuje sa na verejných diskusiách ani kritike akýchkoľvek kontroverzných záležitostí.

Naším primárnym cieľom je zostať emocionálne triezvi a pomôcť ďalším dospelým deťom emocionálnu triezvosť dosiahnuť.