Vitajte medzi nami

Nech sú Vaše problémy akékoľvek, sú medzi nami ľudia, ktorí prechádzali tým istým. Nie ste v tom sami. Vieme, ako sa cítite, preto u nás nájdete pochopenie a podporu bez ohľadu na čokoľvek.

Mnohí z nás museli prekonať strach a zábrany, kým sa odhodlali prísť na svoj prvý míting. Rozhodovanie nemusí byť vždy jednoduché. Ak sa však rozhodnete urobiť túto dôležitú zmenu vo Vašom živote, privítame Vás s otvorenou náručou.

Na našich stretnutiach sa delíme o svoj strach, zlosť, hnev a smútok, ako aj o svoju životnú skúsenosť, silu a nádej. Učíme sa prijímať jeden druhého i seba samého. Snažíme sa vzájomne si pomôcť uzdraviť sa z rodinného alkoholizmu alebo inej rodinnej dysfunkcie.

Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou. Každý je medzi nami srdečne vítaný!

Viac informácií o programe DDA nájdete tu »

Čo Vám môže pomôcť prekonať obavy?

 • Nie ste si istí, či k nám patríte? Ak sa stotožníte s črtami dospelého dieťaťa, ktoré nájdete na stránke Dospelé dieťa, ste na správnom mieste.
 • Na mítingoch DDA Vás čaká porozumenie, úprimnosť a otvorenosť ostatných členov DDA.Anonymita je duchovným základom spoločenstva DDA.
 • Na mítingu môžete vystupovať pod svojím krstným menom alebo pseudonymom.
 • To, koho sme na mítingu videli, alebo to, čo sme tam počuli, považujeme za dôverné. Zostáva to medzi členmi DDA a nevynáša sa to von.
 • Na mítingoch sa snažíme vytvoriť bezpečné prostredie, ktoré nás má povzbudiť k tomu, aby sme hovorili o svojich skúsenostiach. Preto sa riadime zásadami bezpečného zdieľania a snažíme sa vyhnúť nevhodným spôsobom komunikácie, ako je napr.: prerušovanie, poskytovanie rád, kritizovanie, posudzovanie, zosmiešňovanie, nadradené správanie alebo znižovanie významu pocitov či skúseností iných členov DDA.
 • Spoločenstvo DDA nemá žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonáva len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.
 • Spoločenstvo DDA nie je spojené so žiadnou sektou, náboženstvom, politickou stranou, organizáciou či akoukoľvek inou inštitúciou.
 • Spoločenstvo DDA sa nezúčastňuje na verejných diskusiách a nezaujíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.
 • Naším primárnym cieľom je zostať emocionálne triezvi a pomôcť ďalším dospelým deťom emocionálnu triezvosť dosiahnuť.
 • Ak chcete vedieť, čo Vás na mítingu čaká a ako míting prebieha, môžete si prečítať formát mítingu:
  Formát online mítingu »

"Strach nás sem priviedol, láska nás tu drží."

Interskupina DDA

Interskupina Dospelých detí alkoholikov a detí z dysfunkčných rodín (DDA) združuje niekoľko samostatných komunít uzdravujúcich sa dospelých detí z rôznych kútov Českej a Slovenskej republiky. Usporadúvame pravidelné online mítingy, ale naši členovia sa stretávajú aj naživo vo svojich domovských skupinách DDA. V štvrťročných intervaloch organizujeme víkendové pobyty s mítingami, workshopmi a sprievodnými podujatiami.

Združenie služieb DDA

Združenie služieb Dospelým deťom alkoholikov a deťom z dysfunkčných rodín je občianske združenie registrované v SR. Základným cieľom a poslaním Združenia je vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí si vzájomne pomáhajú a komunikujú pri riešení spoločných problémov, ktoré sú dôsledkom vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.

 • Viac informácií o Združení služieb DDA nájtete tu »
 • Viac informácií o formách služieb nájdete tu »

Medzinárodné spoločenstvo ACA

ACA je medzinárodné spoločenstvo Dospelých detí alkoholikov a detí z dysfunkčných rodín, ktoré je aktívne v mnohých krajinách. Dospelé deti, ktoré sa uzdravujú pomocou programu DDA, pochádzajú z rôznych kultúr po celom svete.

Svetová organizácia služieb ACA WSO

Svetová organizácia služieb Dospelých detí alkoholikov (ACA WSO) je nezisková organizácia oslobodená od daní, ktorá je zaregistrovaná v štáte Kalifornia. V súlade s Dvanástym krokom je hlavným cieľom Svetovej organizácie služieb odovzdávať posolstvo všetkým, ktorí trpia v dôsledku toho, že vyrastali v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.