"Míting DDA je ostrov zdravého rozumu v šialenom oceáne."

Formát online mítingu

Vítam vás na pravidelnom stretnutí skupiny Dospelých detí alkoholikov a detí z dysfunkčných rodín. Volám sa .............................. a budem moderovať dnešný míting.

Skôr, ako začneme naše stretnutie, prosím vás, aby ste si vypli mikrofóny, pokiaľ nehovoríte. Kamery prosíme mať zapnuté aspoň v prípade, keď sa predstavujete, alebo hovoríte. Ak bude nejaký účastník mítingu neidentifikovateľný, moderátor mítingu má právo ho vylúčiť.

Až v DDA sme mnohí zistili, že nie sme osamelí, či tak zúfalo iní, a toto uvedomenie nám pomáha naučiť sa prijímať jeden druhého i seba samého. Stretávame sa, aby sme sa podelili o svoj strach, zlosť, hnev a smútok, ako aj o svoju životnú skúsenosť, silu a nádej. Počas stretnutia sa môže stať, že sa dotkneme spomienok, ktoré sme už dávno pochovali a ktoré sú veľmi bolestné. Nenechajme sa však odradiť. Vraciame sa späť preto, že láska zďaleka presahuje bolesť. Pomocou zdieľania, uplatňovaním Dvanástich krokov a snahou prepracovať sa k riešeniu zisťujeme, že sme sa skutočne začali uzdravovať a nachádzame novú slobodu a nové šťastie.

Prosím dobrovoľníka o prečítanie Problému.

Problém »

Prosím dobrovoľníka o prečítanie Riešenia.

Riešenie »

Prosím dobrovoľníka o prečítanie 12 krokov.

12 krokov »

Prosím dobrovoľníka o prečítanie 12 tradícií.

12 tradícií »

Teraz sa jeden po druhom predstavíme svojim krstným menom alebo pseudonymom. Prosíme Vás, aby ste počas predstavovania a zdieľania mali zapnuté kamery. Odporúčame mať kamery zapnuté počas celého mítingu, aby sme vytvárali bezpečné prostredie. Pokiaľ je toto vaša prvá návšteva DDA, povedzte to, prosím, aby sme vás mohli privítať.

(Moderátor začne a predstaví sa svojím menom.)


Prichádzajte na tieto stretnutia. Tento program nie je jednoduchý, ale pokiaľ sa vám podarí prísť na stretnutie šesťkrát za sebou, odmietavý postoj ustúpi. To vás oslobodí od minulosti. Vy a váš život sa začnú meniť.

Učíme sa uplatňovať sebadisciplínu a spravodlivo sa delíme o čas a možnosť hovoriť. Každý účastník má možnosť hovoriť po dobu 5 minút. Na presiahnutie tohto časového limitu vás upozorním. Pokiaľ čas dovolí, môžete hovoriť aj viackrát. Ak chcete hovoriť, prihláste sa alebo sa napíšte do spoločného chatu a podľa poradia Vám udelím slovo.


Odporučenie pre vzájomnú komunikáciu

V našom úsilí o uzdravovanie je pre každého z nás dôležité hovoriť tak, ako je schopný. Pre mnohých z nás je veľmi ťažké hovoriť pred druhými, hlavne pred neznámymi. Povzbudzujeme každého, kto chce hovoriť o svojich skúsenostiach s ostatnými. Cieľom a úmyslom každého člena DDA a celej skupiny je, aby nikto nebol zosmiešňovaný alebo uvádzaný do rozpakov. Nič z toho, čo je povedané, nie je nedôležité alebo hlúpe. Mnoho dospelých detí pochádza z rodinného prostredia, kde sa pocity a vnímanie posudzovali ako nesprávne alebo chybné. V DDA môže každý vyjadriť svoje pocity bez strachu z posudzovania alebo prerušovania.

Hovoríme v prvej osobe jednotného čísla. Nekladieme otázky iným, na výpovede ostatných nereagujeme ani pozitívnym, ani negatívnym hodnotením. Vo svojej výpovedi neodkazujeme na meno a obsah výpovede iných členov DDA. Neodporúčame ani spätnú väzbu, poskytovania rád, teoretizovanie, prerušovanie, debatovanie, kritizovanie, nadradené správanie, ani znižovanie významu pocitov či skúsenosti iného člena skupiny. Pracujeme na tom, aby sme prijali zodpovednosť za svoj vlastný život, účelom stretnutia nie je radiť iným.

Tieto odporúčania nám pomáhajú k tomu, aby sme sa na našich stretnutiach cítili bezpečne.

(Moderátor prečíta tému mítingu.)

Stretnutie je teraz otvorené. Dnešné čítanie môžete použiť ako tému svojho zdieľania, alebo sa s nami môžete podeliť o čokoľvek, čo máte na srdci.

(Moderátor nakopíruje do spoločného chatu tému mítingu, ktorú vyberá s predstihom iný dobrovoľník zo skupiny. Je to lepšie kopírovať až v tomto momente. Neskôr prichádzajúci by tému v chate nevideli a v tejto chvíli sú už väčšinou pripojení všetci.)

(5 minút pred ukončením moderátor oznámi, že zostáva 5 minút, a opýta sa, či ešte niekto nechce niečo povedať pred koncom mítingu.)

Záver

Prosím dobrovoľníka o prečítanie 12 prísľubov.

12 prísľubov »

Ďakujeme každému, kto tu s nami dnes bol a podelil sa o svoje pocity a skúsenosti. Anonymita je duchovným základom našich tradícií, teda všetko, čo sme tu dnes počuli a koho sme tu videli, zostáva tu. Veci, ktoré ste tu počuli sú dôverné. Práve vďaka tejto dôvernosti tu môžeme slobodne hovoriť o veciach, ktoré máme na mysli a na srdci.


Teraz niekoľko slov pre tých, ktorí sú medzi nami iba krátko. Nech sú vaše problémy akékoľvek, sú medzi nami ľudia, ktorí prechádzali tým istým. Ak sa budete snažiť byť prístupní, nájdete pomoc. Dospejete k poznaniu, že žiadna situácia nie je natoľko zložitá, aby sa nemohla zlepšiť a žiadne nešťastie nie je príliš veľké na to, aby nemohla prísť úľava.

Ak má nováčik alebo niekto iný záujem o informácie o mítingu alebo programe, napíšte to, prosím, do chatu a po mítingu sa vám budeme venovať. Zároveň je možné sa prihlásiť do mailovej skupiny, ak chce byť niekto jej účastníkom a dostávať maily skupiny. Postup sa nachádza v informačnej tabuľke, ktorú skopírujem do chatu.

Tlačené a elektronické verzie literatúry DDA si môžete zakúpiť v e-shope medzinárodného spoločenstva. Literatúra v češtine ani slovenčine zatiaľ nie je dostupná. Linku na e-shop skopírujem do chatu: https://shop.adultchildren.org/.

Pripomínam, že podľa 7. tradície sme sebestační vďaka svojim dobrovoľným príspevkom, z ktorých sa hradí chod skupiny. Záleží len na vás, či sa rozhodnete prispieť na náš bankový účet. Čísla účtov skopírujem do chatu.

Má niekto na záver nejaký oznam, ktorý sa týka našej skupiny alebo DDA ako celku?
Má niekto záujem byť spíkrom na druhú nedeľu v nasledujúcom mesiaci alebo pripraviť tému?

(Pred uzavretím mítingu moderátor prečíta jednu modlitbu vyrovnanosti DDA.)

Modlitba vyrovnanosti:

Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal/-a ľudí, ktorých zmeniť nemôžem,
odvahu, aby som zmenil/-a človeka, ktorého zmeniť môžem,
a múdrosť, aby som spoznal/-a, že tým človekom som ja.

Modlitba vyrovnanosti (plurál verzia):

Bože, daj nám vyrovnanosť, aby sme prijali to, čo zmeniť nemôžeme,
odvahu, aby sme zmenili to, čo zmeniť môžeme,
a múdrosť, aby sme vedeli odlíšiť jedno od druhého.

Príďte zas, funguje to!