Finančná a kontrolná komisia

Finančná komisia sa zaoberá celkovou finančnou situáciou spoločenstva DDA. Vychádza z uplatňovania Siedmej tradície DDA a posudzuje hospodárenie Združenia služieb DDA na Slovensku.


V súčasnosti komisia funguje v zložení:

  • kontrolná komisia,
  • pokladníčka Združenia služieb DDA,
  • v súčinnosti so štatutárnymi zástupcami Združenia služieb DDA.


Pridajte sa k nám a pomôžte tak sebe aj ostatným!

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo podnety k činnosti finančnej a kontrolnej komisie, kontaktujte nás, prosím, na adrese: dda.zdruzenie@gmail.com