Máj – jún 2024

 

Novinky Svetovej organizácie služieb (ACA WSO) a česko-slovenského spoločenstva DDA


Z domova:

Novinky slovenskej Literárnej komisie DDA

Preklad Žltého pracovného zošita

Prekladateľská subkomisia 2 začala pracovať na preklade Žltého pracovného zošita. Zatiaľ je spracovaná celá úvodná časť a 2/3 I. časti pracovného zošita. Prekladateľská subkomisia 2 sa stretáva každý utorok o 19.00. Kontakt nájdete na stránke:
https://www.dospeledeti.eu/literarna-komisia/

Novinky Komisie pre informačné technológie

Úložisko Google Drive

Centrálne úložisko Google Drive (priestor o veľkosti 1 TB) je už plne k dispozícii. Použitie na:

 • pracovné dokumenty Združenia (zápisnice, pozvánky, manuály, atď.),
 • pracovné dokumenty skupín (zápisnice, pozvánky, manuály, atď.),
 • pracovné dokumenty pracovných tímov (zápisnice, pozvánky, manuály, atď.),
 • zdieľanie literatúry vo vývoji na použitie na mítingoch (podľa pravidiel!)

Skupiny alebo pracovné tímy už môžu požiadať Komisiu pre IT (it@dospeledeti.eu) o sprístupnenie úložiska na svoje dokumenty.

Platforma Google Workspace

Platforma Google Workspace na mítingy, stretnutia komisií a pracovných tímov a pod. je už plne k dispozícii. Ľubovoľná aplikácia Google vo verzii pre firmy je k dispozícii pre skupiny a pracovné tímy. Prístup na použitie aplikácie si už môžu skupiny alebo pracovné tímy vyžiadať od Komisie pre IT (it@dospeledeti.eu).

Príklady aplikácií

 • Google Meet na videohovory s až 200 účastníkmi bez obmedzenia dĺžky hovoru a s pokročilými nástrojmi hosťovania, kvality prenosu a riadenia bezpečnosti,
 • Google Drive s možnosťami zdieľania dokumentov a súborov.

Ďalší software, ktorý máme k dispozícii zadarmo:

 • Asana,
 • Slack,
 • Webex,
 • Microsoft Office 365,
 • Adobe Express,
 • Hootsuite,
 • Project Online.

Ďalší software, ktorý máme k dispozícii so zľavou:

 • Adobe Acrobat Pro (vhodné napr. pre prekladateľské tímy na tvorbu značkovaných PDF súborov),
 • Adobe Creative Cloud,
 • TeamViewer,
 • Zoom,
 • ... a desiatky ďalších.

Komisia pre IT počas leta pripraví základný informačný materiál pre skupiny a služobné tímy:

 • o možnostiach dostupných IT platforem,
 • o pravidlách a odporúčaných postupoch ich využitia (z hľadiska bezpečnosti, služobného manuálu a efektivity).

Prieskum Pracovnej skupiny pre Kroky

Pripomíname, že spoločenstvo DDA má k dispozícii nové doplnkové súbory krokov.

List spoločenstvu o doplnkových Krokoch

Pozdravujeme spolupútnikov,

v priebehu rokov boli na Výročnej pracovnej konferencii predložené návrhy na hlasovanie o prijatí krokov Tonyho A. Z právneho hľadiska nemôže Svetová organizácia služieb ACA prijať Tonyho Kroky z dôvodu autorských práv, môžeme však napísať doplnkové Kroky ako alternatívy, ktoré sú vo väčšom súlade s obrodou programu DDA. Tieto kroky nenahradia naše existujúce kroky DDA, ktoré sa nachádzajú vo Veľkej červenej knihe. Sú to doplnkové kroky, ktoré si skupiny môžu vybrať na základe rozhodnutia skupinového svedomia a ktoré sa budú nachádzať na webovej stránke adultchildren.org.

Slovenský preklad 8 súborov doplnkových Krokov nájdete na našom úložisku Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1ejiWFKdTGjOrF4z1dV1qzC5vCTok6iXu/view 

Reprezentatívny a inkluzívny jazyk literatúry DDA

Pripomíname, že spoločenstvo DDA má k dispozícii návrhy nových dokumentov, ktorý sa týkajú reprezentatívneho a inkluzívneho jazyka našej literatúry. Návrhy dokumentov pripravili: Komisia pre reprezentatívnosť, rovnosť a prístupnosť; Subkomisia pre jazyk literatúry a Pracovná skupina pre duchovnú inklúziu v literatúre DDA. Ak chcete spoznať rôznorodé osobné, sociálne, kultúrne a duchovné perspektívy dospelých detí z celého sveta a inšpirovať sa, prečítajte si návrhy týchto dokumentov. Dokumenty budú predmetom hlasovania na Výročnej pracovnej konferencii ABC.

Slovenský preklad návrhov nových dokumentov pre reprezentatívny a inkluzívny jazyk literatúry DDA nájdete na úložisku Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/14wwCmyeUt2BH5TSv3rjMGaS0NYkmr6Zz/view 

Zo sveta:

Nová nádej – nová kniha od Svetovej organizácie služieb (ACA WSO)
Predpredaj!

Rezervujte si svoju kópiu na:
https://adultchildren.org/a-new-hope
Nová nádej – Príručka DDA pre začiatočníkov – predajná cena 12 USD

Predobjednaním knihy "Nová nádej" si nielen zabezpečíte vlastný exemplár tejto knihy, keď bude dostupná, ale zároveň podporíte Svetové služby a budete sa môcť podeliť o nadšenie, ktoré sprevádza jej vydanie. Vaša predobjednávka má veľký význam.

Naliehavá výzva na podporu plánovacieho tímu Výročného svetového zjazdu (AWC)

AWC naliehavo potrebuje dobrovoľníkov z celej medzinárodnej komunity v rozličných časových pásmach, ktorí by sa podieľali na plánovaní a koordinácii ďalšieho zjazdu.

Ak sa chcete stať dobrovoľníkom, vyplňte registračný formulár:
https://forms.zohopublic.com/admin1564/form/VolunteersattheAWC/formperma/OjbzIGbVDlEKniYIcGSIhy9RDo7DVVTWXLqXew7ADws

Máte otázky? Napíšte nám na:
awc@acawso.org
Viac informácií nájdete na:
https://adultchildren.org/awc-planning/

Subkomisia pre mládež a dospievajúcich potrebuje podporu

Subkomisia pre mládež a dospievajúcich by rada vyzvala nových potenciálnych služobníkov k podpore mládeže a dospievajúcich na celom svete. Potrebujeme podpredsedu a ďalších členov, ktorí by sa pripojili k subkomisii. Stretávame sa raz mesačne.

https://acawso.org/young-adult-and-teens/ 

Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti so stanovením hraníc pre novú Knihu o hraniciach

Privítame vaše skúsenosti s hranicami, ktoré by pomohli pri príprave novej Knihy o hraniciach. Ak sa chcete podeliť o svoje skúsenosti alebo sa dobrovoľne prihlásiť do tímu autorov, napíšte na boundariesinaca@gmail.com. Viac informácií si môžete nájsť na spravodajskej stránke ComLine:

https://adultchildren.org/comline/fellowship-news/boundaries-team-invites-shares-and-writers/

ACA WSO vás práve teraz potrebuje!

ACA WSO vás práve teraz potrebuje! Väčšina z nás o Svetovej organizácii služieb (ACA WSO) príliš neuvažuje, pretože sa sústreďujeme na svoje osobné uzdravovanie, svoju skupinu a spolupútnikov. Viac o účasti vo WSO nájdete tu:

https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/04/Announcment-to-apply-for-the-board-or-the-nominating-committee.pdf

Vedeli ste, že siedma tradícia zohráva kľúčovú úlohu v ACA?

Siedma tradícia je základným princípom programu Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín (ACA). Členovia prispievajú na pokrytie výdavkov skupiny, interskupiny a Svetových služieb, čím sa posilňuje princíp zodpovednosti a sebestačnosti. Tým, že ACA neprijíma príspevky zvonka, zachováva si svoju integritu a vyhýba sa potenciálnym konfliktom záujmov.

PRISPIEVAJTE TU!
https://adultchildren.org/7th-tradition/

Zvážte službu

Pridajte sa k nám 29. júna na špeciálny program, ktorý predstaví služby dobrovoľníkov WSO a poukáže na činnosť niektorých komisií WSO.
Výbor pre dobrovoľnícke zdroje. Pripravte si svoje zvedavé otázky.

Podrobnosti nájdete na našej webovej stránke:
https://acawso.org/vrc/

Toto podujatie zopakujeme v novembri.

Záznamy z Výročného svetového zjazdu (AWC)

Záznamy zo seminárov z AWC 2023 sú teraz k dispozícii tu:
https://adultchildren.org/2023-awc/

Špeciálne vydanie ComLine: Rasová trauma

Blog ComLine uverejnil 1. mája 2024 svoje prvé špeciálne vydanie, ktoré sa týka vašich skúseností s rasovou traumou a uzdravovania sa z nej. Tu je odkaz na jeden z príspevkov zaslaných a uverejnených v tomto vydaní.

https://adultchildren.org/comline/voices-of-recovery/aca-works-on-internalized-racism/

Príspevky na blogu ComLine DDA

Na blogu ComLine DDA suverejňujeme príspevky členov DDA, ktorí sa delia o svoje skúsenosti, silu a nádej pri uzdravovaní. Tu je odkaz na príspevok, ktorý zaslal náš spolupútnik a ktorý bol uverejnený vo vydaní blogu z 1. apríla 2024:

https://adultchildren.org/comline/aca-toolbox/a-sufficient-alternative-to-the-original-twelve-steps/

Uvažovali ste niekedy o...

Máte predpoklady pre členstvo v našej Správnej rade, ale časová náročnosť vám zatiaľ nevyhovuje? Ak ste odpovedali áno, mohli by ste zvážiť prácu v Nominačnej komisii.

Čítajte viac na:
https://acawso.org/2024/01/20/have-you-ever-considered/

Správa pokladníka

Mesačnú správu pokladníka WSO si môžete prečítať tu:
https://acawso.org/category/treasurer-reports/

Posledná zobrazená správa pochádza zvyčajne z obdobia dvoch mesiacov pred aktuálnym mesiacom.

Mítingy

ACA WSO vedie zoznam svetových mítingov DDA, ktoré sa konajú osobne, telefonicky alebo online a je aktualizovaný každý mesiac. Ak chcete vyhľadať míting, navštívte stránku Find a Meeting (Nájsť míting) na stránke adultchildren.org. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o konkrétnych typoch mítingov, navštívte stránku Meetings, Telephone meetings a Online meetings.

Dvanásť konceptov služby

Koncept V

V celej našej štruktúre sa zachováva "právo odvolať sa", ktoré nám zaručuje, že názor menšiny sa vypočuje a sťažnosti jednotlivcov sa starostlivo zvážia.

Koncept VI

V mene DDA ako celku má naša Výročná pracovná konferencia hlavnú zodpovednosť za udržiavanie našich Svetových služieb a s konečnou platnosťou rozhoduje vo významných otázkach všeobecných zásad a financií. Výročná pracovná konferencia tiež uznáva, že hlavnú iniciatívu a aktívnu zodpovednosť vo väčšine týchto záležitostí by mali vykonávať v prvom rade členovia Svetovej organizácie služieb z radov dôverníkov, ktorí vystupujú v mene Svetovej organizácie služieb dospelých detí alkoholikov.

Dvanásť konceptov služby nájdete tu.

E-maily s dennými zamysleniami

Svetová organizácia služieb ACA tiež každodenne zverejňuje e-mail s denným zamyslením z knihy "Posilnenie môjho uzdravovania". Na odber e-mailov s dennými zamysleniami sa môžete prihlásiť tu.

O programe Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín (DDA)

DDA je celosvetový 12-krokový program uzdravovania založený na 12 tradíciách určený ľuďom, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách. V DDA sa nesnažíme pripisovať vinu rodičom alebo vychovávateľom, ale snažíme sa pochopiť to, ako nás rodinné dysfunkcie ovplyvnili v detstve a ako ovplyvňujú naše správanie v dospelosti aj v súčasnosti.

Rodinná dysfunkcia môže zahŕňať alkoholizmus, opustenie, zanedbávanie alebo akýkoľvek druh závislosti či zlého zaobchádzania. DDA je synonymom pre Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín.

Viac informácií nájdete na www.adultchildren.org.

Copyright © 2024 ACA WSO