Sobotňajšie online stretnutia DDA

27. 2. 2021 – Práca na črtách 1, 2, 3, 4

Miesto: Zoom online mítingy
Časový rozvrh a meno speakera (zároveň sekretára):

 • 10:00 – 11:00 – Saška Z. – téma 1. črta
 • 13:00 – 14:00 – Alica – téma 2. črta
 • 14:30 – 15:30 – Lujza – téma 3. črta
 • 20:00 - 21:00 – skupina Trenčín – téma 4. črta

27. 3. 2021 – Práca na črtách 5, 6

Miesto: Zoom online mítingy
Časový rozvrh a meno speakera (zároveň sekretára):

 • 09:00 - 10:00 – Lujza – téma 5. črta
 • 10:30 - 11:30 – Lujza – téma obrátená črta č. 5
 • 14:00 - 15:00 – Richard – téma 6. črta
 • 15:30 - 16:30 – Richard – téma obrátená črta č. 6

24. 4. 2021 – Práca na črtách 7, 8

Miesto: Zoom online mítingy
Časový rozvrh a meno speakera (zároveň sekretára):

 • 10:00 – 11:00 – Zuzana – téma 7. črta
 • 11:30 – 12:30 – Zuzana – téma obrátená črta č. 7
 • 14:00 - 15:00 – Erika – téma 8. črta
 • 15:30 - 16:30 – Erika – téma obrátená črta č. 8