Otvorené stretnutie AA a Al Anon v Poprade

Pri príležitosti návštevy Joyce z USA sa uskutoční v Poprade otvorené stretnutie AA a Al Anon.

Kedy: štvrtok 13. júla 2023 v čase od 17:00

Kde: Jahodná 5, Bratská jednota baptistov, Poprad-Veľká

Joyce spolu s JoAnn pôsobili na Slovensku v rokoch 1997 – 2009 a vo viacerých mestách pomohli vzniku skupín AA, Al Anon a Alateen. Podporili aj rozvoj skupín DDA zaslaním základného balíčka anglickej literatúry ACA skupine DDA Harmónia v Poprade. Poprosili sme pri tejto príležitosti Joyce, aby formulovala svoju skúsenosť a venovala sa aj téme DDA. Položili sme jej otázku: 

"Ako môžem byť uzdravujúcim sa dieťaťom v dospelosti?"

Srdečné pozvanie platí pre všetkých priaznivcov uzdravovania pomocou 12 Krokov.

Tešíme sa na vašu účasť.