Víkendové stretnutie DDA v Modre Harmónii


Srdečne pozývame všetky dospelé deti na víkendové stretnutie DDA. Tentokrát sa stretneme v rekreačnej oblasti Harmónia pri Modre. Príďte medzi nás pracovať na svojom uzdravení a zároveň si oddýchnuť v lone prírody na úpätí Malých Karpát.

Kedy:
28. – 30. októbra 2022

Kde:
Rekreačné a ubytovacie centrum Harmónia (Villa Szondra)
(Podľa mapy Účelové zariadenie VÚJE a.s.)
Modra – Harmónia 3059 (cca 30 km od Bratislavy)

Na miesto sa dostanete z autobusovej zastávky Modra – Národná alebo Modra – Partizánska.

Tešíme sa na Vás.