Mítingy DDA na Slovenskom zjazde AA v Poprade

V dňoch 8. – 10. septembra 2023 sa v Poprade uskutoční 25. Slovenský zjazd Anonymných alkoholikov s mottom:

Uzdravenie je proces, nie udalosť.

Miesto konania:
Hotel Satel, Mnoheľova 826/5 Poprad


V priebehu Zjazdu sa uskutočnia aj tri mítingy DDA:


Piatok
8. septembra od 16:30 do 17:45 – MALÁ SÁLA na 1. poschodí

Infomíting pre verejnosť "Som dospelé dieťa alkoholikov/dospelé dieťa z dysfunkčnej rodiny?"

Sobota 9. septembra od 15:30 do 16:45 – SALÓNIK 2 v suteréne
"Inventúra hanby"

Nedeľa 10. septembra od 9:00 do 10:15 – SALÓNIK 2 v suteréne
"Vnútorné bezpečné miesto" (riadená meditácia)

Kontaktný e-mail: dda.zdruzenie@gmail.com

Všetci ste srdečne vítaní.
Tešíme sa na vašu účasť.