Konferencia Združenia pre služby DDA 2022

Pozývame Vás na konferenciu Združenia pre služby Dospelým deťom alkoholikov a deťom z dysfunkčných rodín v SR (ČR), ktorá sa uskutoční 1. decembra o 17.30 online na ZOOM.

V zmysle stanov združenia sa konferencie môže zúčastniť delegát každej skupiny DDA v Slovenskej a Českej republike, ako aj každý člen DDA, ktorý súhlasí so stanovami a cieľom združenia. Vítaní sú aj pozorovatelia z radov DDA, ktorí majú záujem sa dozvedieť ako združenie pracuje.

Všetci ste srdečne vítaní!