Víkendové stretnutie a Konferencia interskupiny DDA v Poprade

Milované dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín,

srdečne Vás pozývame na víkendové stretnutie DDA v Poprade s mottom:

Jednota – služba – uzdravenie.


Kedy: 17. – 19. november 2023

Kde: Poprad – Penzión AquaLand

Hlavným bodom programu je plánovaná Konferencia interskupiny/Združenia pre služby DDA, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2023 v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese dda.zdruzenie@gmail.com, kde môžete nahlásiť svoju účasť do naplnenia kapacity.


Tešíme sa na Vašu účasť.