Workshopy zamerané na sponzorstvo

V máji 2022 prebehlo niekoľko pracovných stretnutí zameraných na 11. kapitolu Veľkej červenej knihy o sponzorstve.
Účastníci sa ešte dohodli na podporných stretnutiach spolupútnictva, ktoré budú raz mesačne – posledný týždeň v mesiaci.


Na stretnutiach budeme:

  • hľadať spoločne odpovede na otázky týkajúce sa spolupútnictva/sponzorstva;
  • zdieľať skúsenosti z práce na Prvom kroku modelom "rovný s rovným";
  • hovoriť o princípoch Krokov;
  • aktualizovať kontaktný adresár DDA.