Webová komise

Webová stránka naší komunity je naším kontaktem s okolním světem. Je inspirací a zdrojem informací pro nováčky v programu DDA, ale poskytuje informace i starším členům DDA a odborné veřejnosti.

Obsah webových stránek je třeba neustále aktualizovat a obohacovat, aby odpovídal vyvíjejícím se potřebám celého společenství. Webová stránka společenství DDA je záležitostí skupinového svědomí. O obsahu webu proto nerozhoduje pouze jeden člen DDA. Konečný zveřejněný výstup je výsledkem dlouhého procesu příprav. Hlasováním zástupců celé komunity dbáme na dodržování 12 Tradic DDA.

Úkolem webové komise je předkládat návrhy a podněty na změny nebo rozšíření obsahu webu. Připravuje návrhy nových textů, grafických prvků nebo strukturálních změn. Aktualizuje důležité informace na webu. Je zodpovědná za administrativní systém webu a domény.

Webová komise je svolávána příležitostně, když je třeba řešit otázky související s provozem webu. Jsme vděčni za jakoukoli pomoc, návrh nebo připomínku. Uvítáme členy DDA ze slovenské i české strany, kteří by nám pomohli zlepšit obsah a přehlednost našeho webu.


Přidejte se k nám a pomozte tak sobě i ostatním!

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty k činnosti webové komise, kontaktujte nás, prosím, na adrese: zuzana.dda@gmail.com