Služba

Program DDA představuje originální přístup k životu, který spočívá v lásce k sobě samému i k druhým.

V programu máme k dispozici následující nástroje, které nám pomáhají na naší cestě k uzdravení:

 • navštěvujeme mítinky a kontaktujeme lidi v programu, abychom s nimi diskutovali o problémech při uzdravování a možnostech jejich řešení;
 • čteme literaturu DDA a seznamujeme se se zkušenostmi ostatních, což nám pomáhá lépe porozumět své vlastní zkušenosti;
 • stanovujeme si své hranice a trváme na jejich dodržování;
 • pracujeme na Dvanácti krocích a uplatňujeme Dvanáct tradic;
 • vyhledáváme lidi, místa a věci, které jsou zdravé a užitečné pro náš současný život, a vyhýbáme se těm, které nejsou;
 • znovu navazujeme kontakt se svým Vnitřním dítětem (Pravým Já);
 • spolupracujeme se spolupoutníkem nebo spolupoutníky a vytváříme podpůrnou síť kontaktů;
 • navštěvujeme setkání, která se zaměřují na problémy a řešení, na nichž společně pracujeme;
 • zapojujeme se do služby v programu DDA.

"Pokud děláš pro DDA, děláš pro sebe."

Ve službě se snažíme vracet něco z toho, co jsme v programu dostali. Tím, že na mítincích vykonáváme nějakou službu (příprava, úklid, dobrovolnická práce v interskupině nebo ve správní radě), děláme program přístupný těm, kteří nás následují. Službou pomáháme ostatním členům DDA, ale především pomáháme sami sobě. Objevujeme něco nového, získáváme dovednosti a zkušenosti a uvědomujeme si své hranice. Služba nám poskytuje příležitost pracovat na uzdravování v podporující atmosféře.

Ve zdravé skupině DDA každý člen něco dělá, a tak se nakonec udělá vše, co je potřeba. Co všechno je služba společenství DDA?

 • uspořádání, příprava a úklid místnosti určené pro setkání;
 • příprava a moderování schůzky, výstupy a sdílení na setkání;
 • vedení byznys mítinku;
 • organizování akcí společenství DDA;
 • příprava a překlad literárních materiálů DDA (práce v literární komisi);
 • administrace webových stránek společenství DDA (práce ve webové komisi);
 • vedení záznamů o finančních příspěvcích a výdajích podle Sedmé tradice (práce ve finanční a kontrolní komisi);
 • zastupování skupiny v rozhodovacích procesech v rámci interskupiny nebo mezinárodního společenství DDA;
 • péče o komunikační linky komunity DDA (e-maily, kontaktní telefonní čísla, ZOOM-linky, SKYPE-linky, atd.).

Oceníme vaši pomoc, ať už se přihlásíte k jakékoliv službě pro společenství DDA. Dobrovolníci z řad členů DDA zatím pracují ve třech komisích, které poskytují služby celému společenství DDA:

Literární komise »

Webová komise »

Finanční a kontrolní komise »


Připojte se k nám, objevte nový svět DDA a podpořte své uzdravování.

Všichni jste mezi námi srdečně vítáni!