Duben 2024

  

Novinky Světové organizace služeb (ACA WSO) a česko-slovenského společenství DDA

Z domova:

Novinky slovenské Literární komise DDA

Základní texty, letáky a Denní zamyšlení jsou ve finální fázi

Slovenské překladatelské komise v dubnu odeslaly základní texty DDA, letáky a Denní zamyšlení na jazykovou korekturu. Po korektuře budou texty připraveny k závěrečnému připomínkování celého společenství DDA. Způsob revize textů Vám sdělí Literární komise DDA.

Licence na slovenský překlad Žlutého pracovního sešitu

Slovenská Literární komise DDA získala licenci na překlad Žlutého pracovního sešitu. V nejbližších dnech začne na překladu pracovat Překladatelská subkomise 2, která se schází každé úterý v 19:30. Kontakt naleznete na stránce https://www.dospeledeti.eu/cz/literarni-komise/.

Pozvánka na víkendové setkání DDA ve Velkých Uhercích

Srdečně vás zveme k účasti na řešení problému DDA prostřednictvím 12 kroků uzdravení, vzájemného sdílení témat a účasti na relaxačních aktivitách.

KDY: 21. – 23. června 2024
MÍSTO: Velké Uherce (SR), Penzion Kardinál

Na pobyt se můžete přihlásit do vyčerpání kapacity na e-mail: dda.zdruzenie@gmail.com.
Napište nám také své náměty na témata DDA a volnočasové aktivity, které rádi zařadíme do programu.

Těšíme se na vás!

Nová adresa našich webových stránek

V souladu s výsledkem hlasování na Konferenci Sdružení služeb DDA v roce 2022 byly naše webové stránky přesměrovány na adresu dospeledeti.eu, která se nyní stala hlavní doménou/adresou našich webových stránek. Na webové stránky se lze dostat také po zadání původní adresy cs-dda.eu, ale také přes dospeledeti.sk. Doménu dospeledeti.cz nemáme k dispozici, protože již má svého majitele.

Prosíme Vás, abyste v informačních materiálech od této chvíle uváděli adresu webových stránek česko-slovenského společenství jako www.dospeledeti.eu.

Ze světa:

Přijďte jako pozorovatelé na Výroční pracovní konferenci ABC 2024

Na Výroční pracovní konferenci (Annual Business Conference 2024), která se bude konat 18. a 19. května 2024, je možné se přihlásit jako pozorovatel (observer) online na Zoomu. Pozorovatel dostane odkaz na připojení k Zoomu, bez možnosti mluvit, bez kamery a mikrofonu; účastníci konference pozorovatele nevidí a nevědí, kdo a kolik jich tam je. Je to skvělá příležitost vidět práci celosvětového společenství v přímém přenosu. Zoom dokáže překládat přímo online z angličtiny do češtiny (titulky), takže i ti, kteří neumějí anglicky, mohou zachytit obsah. Mimo jiné se bude diskutovat také o návrzích, které jsme aktuálně řešili na pracovních mítincích, plus o předem schválené agendě.

Informace o konferenci najdete zde: https://adultchildren.org/conference/.
Registrační formulář pro pozorovatele je zde: https://zfrmz.com/WQPmvzRuhXYmi9Hc3YCR.
Plánovanou agendu naleznete zde: https://adultchildren.org/wp-content/uploads/2023/05/2023-ACA-WSO-Annual-Business-Conference-Delegate-Binder-v-1.3.pdf.

Průzkum Pracovní skupiny pro kroky

Dopis společenství o doplňkových krocích

Pozdravujeme spolupoutníky,

v průběhu let byly na Výroční pracovní konferenci předloženy návrhy na hlasování o přijetí kroků Tonyho A. Z právního hlediska nemůže Světová organizace služeb ACA přijmout Tonyho kroky z důvodu autorských práv, můžeme však napsat doplňkové kroky jako alternativy, které jsou ve větším souladu s obrodou programu DDA. Tyto kroky nenahradí naše stávající kroky DDA, které se nacházejí ve Velké červené knize. Jsou to doplňkové kroky, které si skupiny mohou vybrat na základě rozhodnutí skupinového svědomí a které se budou nacházet na webové stránce adultchildren.org.

Prohlášení o cíli Pracovní skupiny pro kroky (Subkomise pro literaturu ve vývoji):

Vytvořit komplexní soubor nebo soubory citlivých a láskyplných kroků, které by přehledně popisovaly cestu k uzdravení z následků dysfunkce rodiny, opatrovnictví a/nebo traumatu, kde jeden krok navazuje na druhý.

Pracovní skupina pro kroky předkládá tento průzkum s osmi možnými doplňkovými soubory kroků a žádá Vás o určení pořadí tří nejlepších. Zároveň se vás ptáme, jestli jste pro to, aby se další soubor kroků poslal na schválení Konferenci, nebo byste je jednoduše dali k dispozici pro použití na mítincích podle rozhodnutí skupinového svědomí.

Na základě výsledků průzkumu pracovní skupina zváží úpravy souboru/-ů doplňkových kroků, které zohlední vaše připomínky ke třem nejlepším vybraným souborům. Kompletní zpráva bude delegátům předložena na nejbližším mítinku delegátů. Současné Kroky DDA se tímto nezmění.

K Vašim službám
Pracovní skupina pro kroky
Předsedkyně Denise W

Dotazník k novým souborům kroků byl 19. dubna dočasně stažen, protože společenství obdrželo zpětnou vazbu, že s jeho vyplňováním byly problémy. Dotazník bude proto na základě připomínek společenství přepracován.

Omlouváme se všem spolupoutníkům, kteří již dotazník vyplnili, i těm, kteří s ním měli problémy. Pokorně vás prosíme o trpělivost a upřímně doufáme, že si všichni spolupoutníci najdou čas na opětovné nebo první vyplnění dotazníku, až bude v následujících měsících znovu předložen.

Mezitím si klidně prostudujte překlad 8 sad doplňkových kroků, které najdete na našem novém úložišti na Google Drive (ve slovenštině):
https://drive.google.com/file/d/1ejiWFKdTGjOrF4z1dV1qzC5vCTok6iXu/view

Reprezentativní a inkluzivní jazyk literatury DDA

Prostřednictvím koordinátora slovenské Literární komise DDA, který zprostředkovává komunikaci mezi našimi překladatelskými týmy a ACA WSO, jsme obdrželi informaci o nových dokumentech světového společenství, které se týkají jazyka literatury DDA.

Z návrhů na hlasování předložených na Výroční pracovní konferenci ABC vyplynulo, že naše společenství má zájem, aby se naše literatura stala laskavější, citlivější a inkluzivnější. V roce 2021 byl proto přijat návrh na hlasování o novém přístupu k tomu, jak společenství zprostředkovat zkušenosti dospělých dětí, tak abychom obsáhli životní zkušenosti celého našeho světového společenství. Jelikož program DDA se neustále rozrůstá, dostává se i mezi dospělé děti s rozmanitou rasovou nebo etnickou příslušností, sexuální orientací, genderovou identitou, kulturním a sociálním zázemím. Do programu také přicházejí dospělé děti s rozličným přístupem k duchovním otázkám – věřící s monoteistickým či polyteistickým náboženským přesvědčením, agnostici, ateisté, ale i tací, kteří svůj postoj k duchovním otázkám teprve hledají.

Návrhy nových dokumentů týkajících se jazyka naší literatury připravily: Komise pro reprezentativnost, rovnost a přístupnost; Subkomise pro jazyk literatury a Pracovní skupina pro duchovní inkluzi v literatuře DDA. Pokud chcete poznat různorodé osobní, sociální, kulturní a duchovní perspektivy dospělých dětí z celého světa a inspirovat se, přečtěte si návrhy těchto dokumentů. Dokumenty jsou v procesu vývoje a poté budou předloženy k posouzení společenstvím DDA.

Slovenský překlad nových návrhů dokumentů pro reprezentativní a inkluzivní jazyk literatury DDA naleznete na Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/14wwCmyeUt2BH5TSv3rjMGaS0NYkmr6Zz/view 

Aktualizace vydavatelství ACA WSO

ACA WSO má nyní dvě tisková centra na evropském kontinentu

V březnu WSO přijala čtyři objednávky z východoevropských a skandinávských zemí na 5 500 knih, které se vytisknou v novém tiskovém centru EU, čímž se odstraní dovozní cla a poplatky. Náklady na dopravu jsou mnohem nižší, takže již neexistují žádné překážky pro získání cenově dostupné literatury DDA v Evropě. Skupinové a interskupinové hromadné objednávky lze zadávat přímo na https://adultchildren.org/international-literature-order-request-form/.

Další informace získáte na info@acawso.org.

Máte k dispozici nahrávky speakrů Regionálního sjezdu Boca

Můžete si zakoupit zvukové nahrávky z Regionálního sjezdu Boca Raton 2023, který pořádala interskupina DDA na jižní Floridě. Tyto profesionálně nahrané záznamy z akce jsou zpoplatněny a jejich cílem je kompenzovat náklady na nahrávání živé akce. Chcete-li si koupit tyto nahrávky, klikněte na nákupní košík nastránce https://shop.adultchildren.org/collections/boca-raton-2023.

ACA WSO připravuje vydání nové knihy pro začátečníky

Nová naděje

Příručka pro začátečníky v DDA

ACA WSO dokončila design a grafickou úpravu své nejnovější knihy Nová naděje. V současnosti se připravuje její zkušební edice a očekává se, že za několik měsíců bude odeslána do tiskárny. Sledujte další podrobnosti o prodeji této vzrušující nové knihy! Máte-li jakékoli dotazy týkající se dostupnosti knihy, neváhejte kontaktovat Kanceláři ACA WSO na adrese info@acawso.org.

DDA vás potřebuje!

DDA jako registrovaná nezisková charitativní organizace nemůže existovat bez naší Správní rady. Nadále máme nedostatek členů Správní rady, kteří by sloužili našemu společenství. Potřebujeme také více členů Nominační komise, kteří by vedli rozhovory s kandidáty a prověřovali je.

Více zjistíte na https://acawso.org/2024/02/21/aca-needs-you-2/.

Meditace Sedmé tradice

"Vyšší Sílo, jsem tady, abych plnil tvou vůli. Pomoz mi přispět ze správných důvodů a správnou částkou. Pomoz mi pamatovat na to, že mám dnes díky DDA jiný život. Dej, abych byl ochoten vrátit to, co mi bylo zadarmo dáno.Dej, abych se hlásil k duchovnímu vlastnictví v tomto společenství."

Přispět můžete zde!
https://adultchildren.org/7th-tradition/

Publikace ComLine

Na blogu DDA ComLine se uveřejňují příspěvky členů DDA, kteří se dělí o své zkušenosti, sílu a naději při uzdravování.
Zde je odkaz na báseň, kterou zaslal náš Spolupoutník a která byla zveřejněna v blogu ze dne 1. 1. 2022:
https://adultchildren.org/comline/milestones 

Francouzská kniha Denních zamyšlení

Pokud byste se chtěli podílet na vydání knihy Podpora mého uzdravování – Denní zamyšlení ve francouzštině, kontaktujte nás. Hledáme dalších 3 členy na koordinaci a 5 dvojjazyčných čtenářů na opravy v připravovaném návrhu. Předejte to prosím dále.

Na Slacku se prosím obraťte na:
Christine M. (sauge21@free.fr) a Manon Quebec nebo Marion M. nebo na pubsupport@acawso.org.

Potřebujeme dobrovolníky!

Potřebujeme dobrovolníky! K datu Výroční pracovní konference v květnu 2024 budou otevřeny služební pozice předsedů Literární komise, Subkomise pro hodnocení literatury a Subkomise pro literaturu ve vývoji.

Informace o volných služebních pozicích naleznete na blogu ComLine:
https://adultchildren.org/uncategorized/literature-committee-needs-new-leaders/.

Uvažovali jste někdy o...

Máte předpoklady pro členství v naší správní radě, ale časová náročnost vám zatím nevyhovuje? Pokud jste odpověděli ano, mohli byste zvážit práci v Nominační komisi. Čtěte dále: https://acawso.org/2024/01/20/have-you-ever-considered/.

Správa pokladníka

Klepnutím sem si můžete přečíst měsíční zprávu pokladníka WSO. Poslední zobrazená zpráva pochází obvykle z období dvou měsíců před aktuálním měsícem.

Vybrané mítinky a akce

Ranní série Připravit se, pozor, teď!!

Připravit se, pozor, teď! je 6týdenní úvodní seminář programu DDA, 12 kroků DDA a úvodní seminář o Vnitřním dítěti "Probuzení dítěte".

Ranní série
Úterý 10:00 – 12:00 východního času (16:00 – 18:00 středoevropského času)
Pořadatel : WEB1119
19., 26. března; 2., 9., 16., 23. dubna 2024
14., 21., 28. května; 4., 11., 18. června 2024

Více informací naleznete zde.

Večerní série
Čtvrtky 19:00 – 21:00 východního času (1:00 –3:00 středoevropského času, následující den)
Pořadatel: WEB1120
21., 28. března; 4., 11., 18., 25. dubna 2024
16., 23., 30. května; 6., 13., 20. června 2024

Více informací naleznete zde.

Kontakt: rsg@acawso.org
Pořadatel: West Great Lakes ACA Intergroup, IG #70

Sjezd DDA v Londýně – Staň se Milujícím rodičem samému sobě

Sjezd se bude konat v sobotu 27. dubna 2024 v Central Hall Westminsteru, Storey's Gate, Londýn SW1H 9NH.
Program bude trvat od 9:00 do 17:00 s 90minutovou přestávkou na oběd, registrace bude probíhat od 8.15 hod.
Jedná se o největší setkání DDA v historii Společenství ve Spojeném království a budeme rádi, pokud se ho zúčastníte.

Více informací naleznete zde.

Mítinky

ACA WSO vede seznam světových mítinků DDA, které se konají osobně, telefonicky nebo online a je aktualizován každý měsíc. Chcete-li vyhledat mítink, navštivte stránku Find a Meeting (Najít mítink) na stránce adultchildren.org.Chcete-li získat podrobnější informace o konkrétních typech mítinků, navštivte stránku Meetings, Telephone meetings a Online meetings.

Telekonference Správní rady WSO

Správní rada ACA WSO pořádá své měsíční telekonferenční setkání každou druhou sobotu v měsíci prostřednictvím služby Zoom ve 14:00 východního času (20:00 středoevropského času).

Nejbližší telekonference se uskuteční 8. června.

ID schůze Zoom: 228 809 511
Přístupový kód: 90755

Více informací včetně programu, předchozích zápisů, ID setkání Zoom a telefonních přístupových čísel naleznete zde.

Dvanáct konceptů služby – Koncept IV

V celé naší struktuře zachováváme na všech zodpovědných úrovních tradiční právo na účast.

Dvanáct konceptů služby naleznete zde.

E-maily s denními zamyšleními

Světová organizace služeb ACA také každodenně zveřejňuje e-mail s denním zamyšlením z knihy "Posílení mého uzdravování". Na odběr e-mailů s denními zamyšleními se můžete přihlásit zde.

O programu Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin (DDA)

DDA je celosvětový 12-krokový program uzdravování založený na 12 tradicích určený lidem, kteří vyrůstali v dysfunkčních rodinách. V DDA se nesnažíme připisovat vinu rodičům nebo vychovatelům, ale snažíme se pochopit to, jak nás rodinné dysfunkce ovlivnily v dětství a jak ovlivňují naše chování v dospělosti i v současnosti.

Rodinná dysfunkce může zahrnovat alkoholismus, opuštění, zanedbávání nebo jakýkoli druh závislosti či špatného zacházení. DDA je synonymem pro Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin.

Více informací naleznete na www.adultchildren.org.

Copyright © 2024 ACA WSO