"Nejsi sám/sama."

25 otázek: Jsem dospělé dítě?

Koncept "dospělého dítěte" pochází ze skupiny Alateen, jejíž členové zahájili schůzky "Naděje pro dospělé děti alkoholiků". Původní členové našeho společenství, kterým bylo osmnáct a více let, byli dospělí, ale jako děti vyrostli v rodinách alkoholiků.

Dospělé dítě tak znamená, že když se proti nám někdo postaví, vracíme se nechtěně na různé úrovně našeho dětství".

Z Historie ACA – Rozhovor s Tonym A., 1992

Dospělé děti alkoholiků používají slova spoluzakladatele společenství Tonyho A. jako podklad pro definici osobnosti "dospělého dítěte". "Dospělé dítě" je někdo, kdo reaguje na dospělou situaci sebe-pochybností, sebe-obviňováním nebo pocitem, že se mýlí či je méněcenný. To vše jsme se naučili v různých obdobích dětství. Bez cizí pomoci pak jako dospělí podvědomě jednáme pod vlivem špatných myšlenek a úsudků. Naše nechtěné návraty do dětství mohou být nenápadné, přesto se dějí a škodí našemu rozhodování a vztahům.


Následující otázky vám pomůžou zjistit, zda ve vaší původní rodině existoval alkoholismus nebo jiná rodinná dysfunkce. Pokud vaši rodiče nebyli alkoholiky, možná pili vaši prarodiče a předali tuto nemoc nebo jinou rodinnou dysfunkci vašim rodičům. Pokud alkohol nebo drogy nebyly problémem, možná, že váš domov byl chaotický, nebyl bezpečný a chyběly v něm veškeré potřebné vyživující složky, tak jako tomu bývá v mnoha rodinách alkoholiků.

Těchto 25 otázek nabízí vhled do několika způsobů, jak jsou postižené děti, které vyrostly vedle alkoholika - a to i mnoho let po té, kdy odešly z domova. Tyto otázky se rovněž vztahují na dospělé, kteří vyrostli v rodinách, kde došlo ke zneužívání dětí jídlem či k sexuálnímu zneužívání, nebo na dospělé, kteří vyrostli v rodinách, kde vládl náboženský fanatismus nebo workoholismus. Rovněž mnoho dětí (nyní dospělých) vychovaných u adoptivních rodičů spadá do této kategorie.

 1. Vzpomínáte si na někoho, kdo pil nebo bral drogy nebo jednal nějakým jiným způsobem, o němž si dnes myslíte, že byl dysfunkční?
 2. Vyhýbal(a) jste se tomu zvát domů přátele kvůli alkoholismu nebo nějaké jiné dysfunkci ve vaší rodině?
 3. Ospravedlňoval jeden z vašich rodičů pití alkoholu nebo nějaké jiné chování u druhého rodiče?
 4. Byli vaši rodiče tak soustředěni jeden na druhého, že jste měl(a) dojem, že vás ignorují?
 5. Hádali se neustále vaši rodiče nebo příbuzní?
 6. Byl(a) jste neustále zatahován(a) do hádek nebo neshod rodičů a žádali oni po vás, abyste se postavili na stranu jednoho z nich proti tomu druhému?
 7. Snažil(a) jste se chránit vaše bratry nebo sestry před alkoholismem nebo jiným podobným jevem ve vaší rodině?
 8. Jako dospělý(á), cítíte se být nezralým/nezralou? Cítíte se uvnitř jako dítě?
 9. Jako dospělý(á), máte pocit vedle vašich rodičů, že s Vámi jednají jako s dítětem? Pokračujete v zaujímání postoje dítěte vůči vašim rodičům?
 10. Myslíte si, že je vaše zodpovědnost starat se o pocity nebo obavy vašich rodičů? Obracejí se na vás další příbuzní, abyste řešil(a) jejich problémy?
 11. Bojíte se autorit a zlostných, hněvivých lidí?
 12. Hledáte neustále souhlas nebo chválu, ale těžko přijímáte pochvalu, když se vám jí dostane?
 13. Považujete většinu způsobů kritiky na vaši osobu za osobní útok?
 14. Nabízíte často své služby a pak se zlobíte, když ostatní neocení to, co děláte?
 15. Domníváte se, že jste zodpovědný(á) za to, jak se druhý cítí nebo jak jedná?
 16. Je pro vás těžké rozeznávat pocity?
 17. Obracíte se mimo své nitro, když hledáte lásku nebo jistotu?
 18. Zaplétáte se do problémů jiných lidí? Cítíte se být více naživu, když se ocitnete uprostřed krize?
 19. Ztotožňujete sex s intimitou?
 20. Pletete si lásku se soucitem?
 21. Ocitl(a) jste se ve vztahu s kompulzivním nebo nebezpečným člověkem a divíte se, jak se to stalo?
 22. Posuzujete sami sebe bez milosti a ptáte se, co je normální?
 23. Chováte se jinak na veřejnosti a jinak doma?
 24. Domníváte se, že vaši rodiče měli problém s pitím nebo s drogami?
 25. Myslíte si, že jste byl(a) poznamenán(a) alkoholismem nebo jiným nefunkčním chováním vašich rodičů nebo jiných členů vaší původní rodiny?

Otázky pochází z Velké červené knihy, str. 18–20

Jestliže jste odpověděl(a) "ano" na tři nebo více těchto otázek, asi trpíte následky vyrůstání v alkoholické nebo jinak dysfunkční rodině. Zveme vás na schůzky DDA ve vašem bydlišti, abyste se o tom mohli dozvědět víc.

Dospělé Děti Alkoholiků je anonymní společenství Dvanácti kroků a Dvanácti tradic. Naše mítinky nabízí bezpečné prostředí pro "dospělé děti" a sdílení jejich zážitků a zkušeností. Pravidelným navštěvováním schůzek a sdílením našich vlastních zážitků, postupně změníme naše myšlení a chování. Tím, že budeme pracovat na programu DDA, nalezneme nový způsob života.

Kromě alkoholických či závislých rodin existuje ještě nejméně pět jiných druhů rodin, jež mohou produkovat dospělé děti:

 • Domovy/rodiny s duševním onemocněním rodiče (rodičů).
 • Domovy/rodiny s rodičem (rodiči) hypochondrem.
 • Domovy/rodiny s rituálními vírami, tvrdými tresty a extrémním tajnůstkářstvím, často s ultramilitaristickými nebo sadistickými rysy. Některé z těchto rodin vystavují děti bití nebo jiným druhům zločinného zneužití.
 • Domovy/rodiny se skrytým nebo otevřeným sexuálním zneužitím, včetně incestu a(nebo) nevhodným dotýkáním nebo oblékáním se strany rodičů (rodiče).
 • Perfekcionistické, zahanbující rodiny/domovy s často příliš vysokými nároky, kde pochvala je udělena jen za výkony, spíše než aby byla dána volně.

Revize prováděla Annual Business Conference skupin ACoA © 2010 / překlad © 20102. © ACA WSO, Inc.
Originál: 25 Questions: Am I an Adult Child? ACA WSO »