Dvanáct kroků

"Pokrok, ne dokonalost."
 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad následky alkoholismu nebo jiné rodinné dysfunkce, naše životy se staly nezvládnutelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší, než je naše vlastní, nám může navrátit duševní zdraví.

 3. Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jako ho my sami chápeme.

 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých.

 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých nedostatků.

 6. Připravili jsme se plně na to, aby Bůh tyto naše charakterové vady odstranil.

 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.

 8. Sepsali jsme si seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.

 9. Nápravu jsme provedli u všech lidí, u nichž to bylo možné, s výjimkou těch, kde bychom ublížili jim samým anebo jiným lidem.

 10. Pokračovali jsme v osobní inventuře a když jsme se zmýlili, hned jsme si to přiznali.
 11. Pomocí modliteb a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý vztah k Bohu, tak jak Ho my sami chápeme, a modlili jsme se jen za to, abychom poznali Jeho vůli a našli sílu ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili se předávat toto poselství ostatním a uplatňovat tyto zásady ve všech svých záležitostech.

Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The ACA Twelve Steps, ACA WSO »

Program DDA »
Problém »
Řešení »
12 tradic »
12 příslibů »