Dvanáct tradic

"Vyměnil/-a jsem hodně bolesti, strachu a zoufalství za své místo v DDA."
 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě. Naše osobní uzdravení závisí na jednotě DDA.

 2. Pro potřebu naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita – milující Bůh v podobě, jaká existuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci, kteří ale nevládnou.

 3. Jediným požadavkem pro členství v DDA je touha uzdravit se z následků toho, že jsme vyrůstali v alkoholické nebo jinak dysfunkční rodině.

 4. Každá skupina je nezávislá s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo DDA jako celek.

 5. Každá skupina má pouze jediný cíl – přinášet poselství dospělému dítěti, které ještě stále trpí.

 6. Skupina DDA by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno DDA jakémukoliv příbuznému zařízení nebo vnějšímu podnikání, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho prvotního cíle.

 7. Každá skupina DDA by měla být plně soběstačná a odmítat jakékoliv příspěvky zvenčí.

 8. DDA by mělo vždy zůstat neprofesionální, ale naše střediska mohou zaměstnávat potřebné odborníky.

 9. DDA jako takové by nikdy nemělo být organizováno; ale můžeme vytvářet servisní výbory nebo komise přímo zodpovědné těm, kterým slouží.

 10. Dospělé děti alkoholiků nezaujímají žádné stanovisko k vnějším záležitostem, proto by jméno DDA nikdy nemělo být zataženo do veřejných sporů.

 11. Naše vztahy s veřejností jsou založeny na přitažlivosti programu nikoliv na propagaci; vždy je třeba dodržovat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu, televize, filmu a jiných médií.

 12. Anonymita je duchovním základem všech našich tradic a neustále nám připomíná nadřazenost principů nad osobnostmi.


Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The ACA Twelve Traditions, ACA WSO »

Program DDA »
Problém »
Řešení »
12 kroků »
12 příslibů »