"Poznej sám/samu sebe – buď úpřimný/-á."

Charakteristika dospělého dítěte

V roce 1978 sepsal spoluzakladatel DDA Tony A. Seznam rysů osobnosti dospělého dítěte, který se později stal základem pro dokument Problém. Tyto rysy představují vzorce chování, které si dospělé děti osvojily v rodině postižené alkoholismem nebo jinou dysfunkcí, aby přežily.

I když navenek odmítáme životní styl své dysfunkční rodiny, můžeme si jej nést s sebou, kamkoli se hneme. Náznaky toho, že jsme postiženi rodinnou dysfunkcí, mohou být problematické vztahy, perfekcionismus, závislosti nebo nutkavé a kontrolující chování.

V dospělosti můžeme nevědomé emocionální konflikty z dětství vyjadřovat i tak, že je znovu přehráváme. Pokud s námi bylo špatně zacházeno, můžeme špatně zacházet s druhými. Pokud jsme měli strach z autorit, můžeme se sami stát autoritou, která zastrašuje druhé apod. Jinými slovy, dospělé děti se přebíráním chování svých rodičů "stávají" svými rodiči. Toto pozorování dalo podnět ke vzniku Seznamu obrácených rysů dospělého dítěte, který poskytuje ucelenější obraz o tom, jak nás ovlivňuje alkoholismus a dysfunkce rodiny.

Seznam rysů dospělého dítěte:

 1. Stali jsme se izolovanými a bojíme se druhých, zejména autoritativních osob.
 2. Snažíme se zavděčit se druhým a přitom jsme ztratili svou vlastní identitu.
 3. Děsí nás rozzlobení lidé a jakákoli osobní kritika.
 4. Buďto jsme se stali alkoholiky (či jinak závislými osobnostmi), nebo jsme s takovým člověkem uzavřeli manželství, nebo oboje; anebo jsme si našli jinou kompulsivní osobnost jako např. workoholika, abychom tak naplnili svou chorobnou potřebu opuštění.
 5. Žijeme své životy z pozice oběti a tato slabost nás přitahuje v milostných i přátelských vztazích.
 6. Máme přehnaně vyvinutý smysl pro zodpovědnost a je pro nás snazší zabývat se druhými než sebou samými;to nám umožňuje nemuset se tak pozorně dívat na vlastní chyby a nedostatky, atd.
 7. Cítíme se provinile, když hájíme vlastní zájmy, místo abychom ustoupili druhým.
 8. Stali jsme se závislými na vzrušení.
 9. Pleteme si lásku se soucitem a máme tendenci "milovat" ty, které můžeme "litovat" a "zachraňovat".
 10. Potlačili jsme své pocity z traumatického dětství a ztratili jsme schopnost cítit nebo vyjádřit své pocity,protože by to bylo příliš bolestné (popírání).
 11. Sami sebe posuzujeme tvrdě a máme velmi nízké sebevědomí.
 12. Jsme závislí jedinci, kteří mají hrůzu z toho, že by mohli být opuštěni, a jsme ochotni udělat cokoli, abychom si udrželi vztah a nemuseli znovu prožít bolestné pocity z opuštění, které jsme zažívali během života s nemocnými lidmi, kteří tu pro nás nikdy nebyli emocionálně přítomni.
 13. Alkoholismus je nemoc celé rodiny; stali jsme se paraalkoholiky a převzali charakteristiky této nemoci, i když sami nepijeme.
 14. Para-alkoholici spíše reagují na jednání druhých, než by jednali sami.

Další Seznamy rysů dospělého dítěte zatím nejsou v češtině k dispozici. Chcete-li si je přečíst, klikněte na text a přejděte do slovenské části webu:

Zoznamy čŕt dospelého dieťaťa »


Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The Laundry List, ACA WSO »

Jsem dospělé dítě? 25 otázek »