Preambule DDA


Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin jsou společenstvím žen a mužů, kteří se dělí o svou zkušenost, sílu a naději ve snaze vyřešit svůj společný problém a vzájemně si pomoci uzdravit se z rodinného alkoholismu a jiné rodinné dysfunkce.

Jedinou podmínkou členství je touha uzdravit se z důsledků vyrůstání v rodině ovlivněné alkoholismem nebo jinou dysfunkcí.

Společenství DDA není spojeno s žádnou sektou, náboženstvím, politickou stranou, organizací či jakoukoliv jinou institucí; neúčastní se veřejných diskusí ani kritiky jakýchkoliv kontroverzních záležitostí.

Naším primárním cílem je zůstat emocionálně střízliví a pomoci dalším dospělým dětem emocionální střízlivost dosáhnout.