DDA a jiné 12-krokové programy


Čtvrtá tradice společenství DDA zní:

Každá skupina by měla být samostatná, s výjimkou záležitostí, které se týkají jiných skupin nebo DDA jako celku. Spolupracujeme se všemi ostatními dvanáctikrokovými programy.

Svépomocné skupiny dvanácti kroků poskytují podporu lidem s různými problémy. Díky tomu, že členové společenství mají za sebou podobnou zkušenost, navzájem si rozumějí a mohou pomoci jednotlivcům překonávat obtíže, které by jinak sami nedokázaly zvládnout.

V České a Slovenské republice zatím funguje několik 12-krokových svépomocných skupin, které jsou zaměřeny na řešení různých problémů:

 • DDA – Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin
 • AA – Anonymní alkoholici
 • Al-Anon – Pro příbuzné (rodiny) alkoholiků
 • Alateen – Pro dospívající děti z rodin alkoholiků
 • NA – Anonymní narkomani
 • GA – Anonymní gambleři
 • OA – Anonymní přejídači (pro poruchy příjmu potravy; angl. Overeaters Anonymous)
 • GSA – Anonymní "greysheeters" (pro poruchy příjmu potravy)
 • CODA – Anonymní spoluzávislí (angl. Codependent Anonymous)
 • EA – Anonymní s emocionálními problémy (angl. Emotions Anonymous)
 • SA – Anonymní sexholici
 • S-Anon – Pro příbuzné (rodiny) sexholiků
 • SIA – Anonymní, kteří přežili incest/sex. zneužívání v dětství (angl. Survivors of Incest Anonymous)
 • SLAA – Anonymní závislí na sexu a lásce
 • SASA – Anonymní, kteří přežili sexuální útok
 • DA – Anonymní dlužníci