Sdružení služeb DDA


Sdružení služeb Dospělým dětem alkoholiků a dětem z dysfunkčních rodin vzniklo v souladu s Devátou tradicí:

"DDA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale můžeme vytvářet služební rady nebo komise, které jsou přímo zodpovědné vůči těm, kterým slouží."

Cíle sdružení:

  1. Základním cílem a posláním sdružení je vytvořit společenství lidí, kteří si vzájemně poskytují pomoc a komunikaci při společných problémech členů DDA v důsledku vyrůstání v rodině ovlivněné alkoholismem nebo jinou dysfunkcí.
  2. Přidruženým cílem sdružení je zprostředkování informací široké veřejnosti o poslání a činnosti skupin a společenství DDA.
  3. Sdružení naplňuje své cíle ve smyslu Preambule DDA prostřednictvím programu 12 kroků a 12 tradic DDA, které tvoří nedílnou přílohu Stanov. Sdružení vykonává svou činnost v souladu s právním řádem SR.

Sdružení ve smyslu těchto stanov pro plnění svého poslání zajišťuje zejména:

  • Kontakt se svými členy;
  • Koordinuje aktivity jednotlivých členů DDA;
  • Podává informace zájemcům z řad ostatních občanů o činnosti DDA a zprostředkovává jejich kontakt s ostatními členy DDA;
  • Zajišťuje vydávání a distribuci literatury DDA pro potřebu členů;
  • Zajišťuje kontakt a spolupráci s ostatními dvanáctikrokovými programy;
  • Zajišťuje kontakt a spolupráci se společenstvími a orgány DDA v zahraničí.


Více informací o Sdružení služeb DDA získáte na adrese:
dda.zdruzenie@gmail.com