"Mítink DDA je ostrov zdravého rozumu v šíleném oceánu."

Formát online mítinku

Vítejte na pravidelném setkání skupiny Dospělých dětí alkoholiků a dětí z dysfunkčních rodin. Jmenuji se .............................. a budu moderovat dnešní mítink.

Dřív, než zahájíme naše setkání, prosím vás, abyste si vypnuli mikrofony, pokud nemluvíte. Kamery doporučujeme mít zapnuté alespoň v případě, kdy se představujete, nebo mluvíte. Pokud bude nějaký účastník mítinku neidentifikovatelný, moderátor mítinku má právo ho vyloučit.

Teprve v DDA jsme mnozí zjistili, že nejsme osamělí či tak zoufale jiní, a toto uvědomění nám pomohlo naučit se přijímat jeden druhého a sebe sama. Setkáváme se, abychom se podělili o svůj strach, zlost, hněv, smutek, stejně jako o svou životní zkušenost, sílu a naději. Během setkání se může stát, že se dotkneme vzpomínek, které jsme dávno pohřbili a které jsou bolestné. Nenechme se však odradit. Vracíme se zpět proto, že láska zdaleka přesahuje bolest. Pomocí sdílení, uplatňováním 12 kroků a snahou propracovat se k řešení zjišťujeme, že jsme se skutečně začali uzdravovat a nacházíme novou svobodu a nové štěstí.


Prosím dobrovolníka o přečtení Problému.

Problém »

Prosím dobrovolníka o přečtení Řešení.Prosím dobrovolníka o přečtení 12 kroků.

12 kroků »

Prosím dobrovolníka o přečtení 12 tradic.

Nyní se jeden po druhém představíme svým křestním jménem nebo pseudonymem. Prosíme vás, abyste během představování a sdílení měli zapnuté kamery. Doporučujeme mít kamery zapnuté během celého mítinku, abychom vytvářeli bezpečné prostředí. Pokud je toto vaše první návštěva DDA, sdělte to prosím, abychom vás mohli přivítat.

(Moderátor začne a představí se svým jménem.)

Přicházejte na tato setkání. Tento program není snadný, ale pokud zvládnete přijít na setkání šestkrát za sebou, odmítavý postoj ustoupí. To vás osvobodí od minulosti. Vy i váš život se začnou měnit.

Učíme se uplatňovat sebedisciplínu a spravedlivě se dělíme o čas a možnost mluvit. Každý účastník má možnost mluvit po dobu 5 minut. Na přesáhnutí tohoto časového limitu vás upozorním. Pokud čas dovolí, můžete mluvit i vícekrát. Chcete-li mluvit, přihlaste se, nebo se napište do společného chatu a podle pořadí vám udělím slovo.

Doporučení pro vzájemnou komunikaci

V našem úsilí o uzdravování je pro každého z nás důležité mluvit tak, jak je schopen. Pro mnohé z nás je velmi obtížné mluvit před druhými, hlavně před neznámými. Povzbuzujeme každého, kdo chce mluvit o svých zkušenostech s ostatními. Cílem a úmyslem každého člena DDA a celé skupiny je, aby nikdo nebyl zesměšňován nebo uváděn do rozpaků. Nic z toho, co je řečeno, není nedůležité nebo hloupé. Mnoho dospělých dětí pochází z rodinného prostředí, kde se pocity a vnímání posuzovaly jako nesprávné nebo chybné. V DDA může každý vyjádřit své pocity beze strachu z posuzování nebo přerušování.

Mluvíme v první osobě jednotného čísla. Neklademe otázky jiným, na výpovědi ostatních nereagujeme ani pozitivním, ani negativním hodnocením. Ve své výpovědi neodkazujeme na jméno a obsah výpovědi jiných členů DDA. Nedoporučujeme ani zpětnou vazbu, poskytování rad, teoretizování, přerušování, debatování, kritizování, nadřazené chování, ani snižování významu pocitů či zkušeností jiného člena skupiny. Pracujeme na tom, abychom přijali zodpovědnost za svůj vlastní život, účelem setkání není radit jiným.

Tato doporučení nám pomáhají k tomu, abychom se na našich setkáních cítili bezpečně.

(Moderátor přečte téma mítinku.)

Mítink je teď otevřený. Dnešní čtení můžete využít jako téma svého sdílení, nebo se s námi můžete podělit o cokoliv, co máte na srdci.

(Moderátor nakopíruje do společného chatu téma mítinku, které vybírá s předstihem jiný dobrovolník ze skupiny. Je lepší to kopírovat až v tuto chvíli. Později příchozí by téma v chatu neviděli. A v tuto chvíli jsou už většinou připojeni všichni.)

(5 minut před ukončením moderátor oznámí, že zbývá 5 minut, a zeptá se, jestli někdo ještě nechce něco říct před koncem mítinku.)

Závěr

Prosím dobrovolníka o přečtení 12 příslibů.

12 příslibů »

Děkujeme každému, kdo tu s námi dnes byl a podělil se o své pocity a zkušenosti.  Anonymita je duchovním základem našich tradic, tedy vše, co jsme tu dnes slyšeli a koho jsme tu viděli, zůstává zde. Věci, které jste zde slyšeli, jsou důvěrné. Právě díky této důvěrnosti zde můžeme svobodně mluvit o věcech, které máme na mysli i na srdci.

Nyní několik slov pro ty, kteří jsou mezi námi pouze krátce. Ať jsou vaše problémy jakékoliv, jsou mezi námi lidé, kteří procházeli stejným. Pokud se budete snažit být přístupní, najdete pomoc. Dospějete k poznání, že žádná situace není tak složitá, aby se nemohla zlepšit a žádné neštěstí není tak velké na to, aby nemohla přijít úleva.

Pokud má nováček nebo někdo jiný zájem o informace o mítinku nebo programu, napište to prosím do chatu a po mítinku se vám budeme věnovat. Zároveň je možné se přihlásit do mailové skupiny, chce-li být někdo jejím účastníkem a dostávat skupinové maily. Postup se nachází v informační tabulce, kterou zkopíruji do chatu.

Tištěnou i elektronickou verzi literatury DDA lze zakoupit v e-shopu mezinárodního společenství. Literatura v češtině a slovenštině zatím není k dispozici. Link na e-shop zkopíruji do chatu: https://shop.adultchildren.org/.

Připomínám, že podle 7. tradice jsme soběstační díky svým dobrovolným příspěvkům, ze kterých se hradí chod skupiny. Záleží jen na vás, jestli se rozhodnete přispět na náš bankovní účet. Čísla účtů zkopíruji do chatu.

Má někdo na závěr nějaké oznámení, které se týká naší skupiny nebo DDA jako celku?
Má někdo zájem být spíkrem druhou neděli v následujícím měsíci nebo připravit téma?

(Pro uzavření mítinku moderátor přečte jednu modlitbu vyrovnanosti DDA.)

Modlitba vyrovnanosti:

Bože, dej mi vyrovnanost, abych přijal/-a lidi, které nemohu změnit,

odvahu, abych změnil/-a člověka, kterého změnit mohu,
a moudrost, abych poznal/-a, že tím člověkem jsem já.

Modlitba vyrovnanosti (plurál verze):

Bože, dej nám vyrovnanost pŕijmout to, co změnit nemůžeme,

odvahu změnit to, co změnit můžeme,
a moudrost jedno od druhého rozpoznat.

Přijďte zas, funguje to!