Program DDA

"Jediná cesta z toho ven je projít přes to."

Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin (DDA) je dvanáctikrokový program založený na Dvanácti tradicích, určený pro ženy a muže, kteří vyrůstali v rodině ovlivněné alkoholismem nebo jinou dysfunkcí. Setkáváme se v prostředí, které je bezpečné, kde jeden druhého respektujeme a kde zjišťujeme a přiznáváme, že máme podobnou zkušenost. Odhalujeme, jak nás naše dětství ovlivňovalo v minulosti a jak nás ovlivňuje dnes (Problém). Podnikáme pozitivní kroky. Tím, že uplatňujeme Dvanáct kroků, soustředíme se na Řešení a přijímáme milující Vyšší Sílu, tak jak ji sami chápeme, se osvobozujeme od minulosti a nacházíme cestu k tomu, jak můžeme zlepšit svůj život v současnosti. Jedinou podmínkou členství je touha vyléčit se z následků vyrůstání v rodině ovlivněné alkoholismem nebo jinou dysfunkcí.