Únor 2024

Novinky Světové organizace služeb (ACA WSO) a česko-slovenského společenství DDA


Z domova:

Výzva k hlasování o návrzích na Výroční konferenci 2024 (ABC)

Od: Komise WSO pro přípravu hlasování ABC
Pro: Všechny skupiny DDA na Slovensku/v České republice
1. února 2024

WSO v srpnu vyzvala všechny DDA skupiny, interskupiny a regiony, aby zaslaly své návrhy, které by chtěly společenství DDA nabídnout k diskusi na Výroční konferenci 2024 (ABC). 

WSO obdržela 12 návrhů. Tyto návrhy byly posouzeny Přípravnou komisí a ve spolupráci s navrhujícími skupinami DDA je pomohla vyjasnit a doplnit. WSO (Správní rada a příslušné komise) pak přidaly analýzu pro každý z návrhů. Návrhy následně postupují do referendového hlasování, kterého se mohou zúčastnit všechny skupiny DDA, které mají zájem.

Žádáme Vaši skupinu DDA, aby posoudila návrhy a aby dospěla k rozhodnutí podle skupinového svědomí. Máte pro každý z 12 návrhů rozhodnout, zda se tento návrh má či nemá zařadit do programu Výroční konference 2024. Návrhy, které v tomto referendu získají alespoň 66,7 % hlasů "ano", budou zařazeny do programu ABC 2024 a bude se tam o nich diskutovat.

Hlasování je nyní otevřeno. Všech 12 návrhů i s analýzou WSO si můžete stáhnout zde:

Slovenský překlad https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/02/2024-ABC-Ballot-Slovak-Final2.pdf
Anglický originál https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/01/2024-ABC-Ballot-English-Final.docx.pdf

Poté, co vaše skupinové svědomím rozhodne, určete osobu, která odešle hlas jménem vaší skupiny. Pamatujte, prosím, že každá skupina může odeslat pouze jeden hlas. Linka na hlasovací formulář ve slovenštině:

https://www.surveymonkey.com/r/2024ABCProposalsSlovak

Hlasování bude uzavřeno 15. dubna 2024 a výsledky budou zveřejněny 17. dubna 2024.

Pro usnadnění diskuse vaší skupiny o návrzích se uskutečnily i dvě otevřené prezentace návrhů. Během těchto setkání měli předkladatelé návrhů možnost prezentovat informace o svých návrzích a účastníci ze Společenství DDA jim kladli otázky. Záznamy z těchto prezentací si můžete poslechnout zde:

https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/02/BPC-Town-Hall-11-Feb-2024.mp3
https://acawso.org/wp-content/uploads/2024/02/BPC-Town-Hall-17-Feb-2024.mp3

Více informací je k dispozici na webové stránce https://acawso.org/bpc/.
Máte-li další dotazy, napište na bpc@adultchildren.org.

Upozorňujeme, že konference ABC 2024 se bude konat 18. a 19. května 2024.

Děkujeme, že svým hlasem pomáháte formovat budoucnost společenství DDA.

Komise WSO pro přípravu hlasování ABC

Co nám přinesla Konference Sdružení služeb pro DDA

Dne 18. listopadu 2023 se v Popradu uskutečnila Konference Sdružení služeb pro DDA. Z novinek, které nám přinesla, pro vás vybíráme následující:

 • Novoroční dárek pro Vnitřní dítě
  V novém roce nám přibude nový online mítink, na kterém budeme postupovat podle kroků Tonyho A. – pro traumatizované členy DDA, zaměřený na laskavý přístup, podporu sebelásky, sebepřijetí a ošetření zraněného Vnitřního dítěte. ♥ ♥ ♥
 • Slovenské překladatelské týmy budou v letošním roce intenzivně pracovat na finální verzi a korektuře základních textů DDA, letáků a Denních zamyšlení a jejich následném odeslání do Vydavatelství ACA WSO. Pomozte nám, prosím, nalézt profesionálního jazykového korektora, nejlépe z prostředí DDA, případně jiných 12 krokových společenství. (Kontakty naleznete na stránce: https://www.cs-dda.eu/cz/literarni-komise/)
 • Odsouhlasilo se, že další publikace, do kterých se slovenské překladatelské týmy s velkou radostí pustí, budou: Žlutý pracovní sešit a Průvodce Milujícího rodiče. Zájemci, kteří by se chtěli podílet na překladu těchto textů, musí podepsat licenční smlouvu s ACA WSO ( celé jméno a osobní e-mail). Literární komise to všechno zařídí, stačí se nám jen ohlásit. Připomínáme, že nemusíte nutně ovládat angličtinu – potřebujeme i znalce slovenštiny jako recenzenty-prvočtenáře. Práce s literaturou uzdravuje. Potřebujeme vás a těšíme se na vás!
  (Kontakty naleznete na stránce: https://www.cs-dda.eu/cz/literarni-komise/)
 • Odsouhlasilo se, že budou ve čtvrtletních intervalech organizovány pracovní mítinky pro delegáty skupin, členy komisí a členy společenství DDA. Nejbližší čtvrtletní pracovní mítink je naplánován na 23. březen 2024 a uskutečnit by se měl v Trnavě (SR). Přijďte mezi nás!
 • V roce 2024 bychom chtěli pracovat na vzniku 2 nových komisí – komise pro kontakt s veřejností a organizační komise, která bude zajišťovat technické zázemí všech akcí a sledovat tabulku rotace služeb. Líbilo by se vám v některé z nich?
  Budeme pracovat i na vzniku Manuálu pro práci v DDA (o náplni činnosti jednotlivých komisí, o konferenci, o rotování služeb, atd.).
 • Pracujeme také na některých technických pomůckách pro vás, jako je např.:
  – kontrolované úložiště literatury, která bude dostupná pro vedoucí a členy skupin, kteří připravují témata na mítinky;
  – obecná IT-platforma pro komise, pracovní týmy, mítinky, workschopy a online setkání;
  – aplikace služby Mailchimp na rozesílání newsletterů pro členy DDA, kteří o to projeví zájem.
  (Novinky už najdete každý měsíc i na webu: https://www.cs-dda.eu/cz/aktuality/

Zveme všechny členy DDA, aby se k nám připojili ve službě pro společenství DDA.

Vítáme a potřebujeme mezi námi každého z vás!

Více informací získáte na adrese dda.zdruzenie@gmail.com.

Ze světa:

Představenstvo WSO přijalo rozpočet na rok 2024

Byl přijat rozpočet na rok 2024 a oproti roku 2023 se zvyšuje přibližně o 12 %. Důvodem je nárůst zdrojů potřebných k uspokojení potřeb celosvětového společenství. Předpokládáme, že v letošním roce se vydá přibližně 31 nových přeložených knih a dvě nebo tři nové knihy v anglickém jazyce. Rozpočet naleznete zde: https://acawso.org/2024/01/31/adopted-2024-aca-wso-budget/ 

Všechno nejlepší ke zpožděným narozeninám DDA!

46. narozeniny DDA oficiálně připadají na poslední lednový víkend. Ještě není pozdě poslat společenství DDA dárek k narozeninám a pomoci tak šířit jeho poselství po celém světě. Můžete přispět částkou 3,00 USD nebo i více za každý rok, který jste strávili v DDA.

Přispět můžete zde!

https://adultchildren.org/7th-tradition/

Novinky Vydavatelství ACA WSO:

ACA WSO uzavřela dohodu s tiskárnou v Pobaltí, která se stane druhým tiskovým a skladovým střediskem na evropském kontinentu. 

Hromadné objednávky lze realizovat v rámci EU, čímž se eliminují dovozní cla a poplatky. Přeprava je levná,takže již neexistují překážky pro získání cenově dostupné literatury DDA v Evropě. Více informací získáte na info@acawso.org.

V Rusku je k dispozici tisk i elektronické knihyna požádání

ACA WSO navzdory mezinárodním sankcím rozšířila možnost tisku na požádání pro své knihy v ruskémjazyce. Skupiny a interskupiny, které chtějí využít této možnosti, by měly kontaktovat kancelář služeb ACA WSO na e-mailové adrese info@acawso.org, kde získají další informace.

Telekonference Správní rady

Příští telekonferenční zasedání Správní rady ACA WSO se uskuteční v sobotu 9. března 2024 ve 14:00 východního času (20:00 středoevropského času). V lednu a únoru se telekonferenční zasedání konat nebude. 

Toto setkání je otevřeno pro všechny.
Uskuteční se prostřednictvím videokonference Zoom.

ID schůze Zoom: 228 809 511
Přístupový kód: 90755

Další informace včetně pořadů, zápisů z předchozích zasedání a zvukových záznamů a telefonních přístupových čísel naleznete na webové stránce telekonference.

ACA vás potřebuje!

Nacházíme se v mimořádné a složité situaci; potřebujeme vaši podporu, abychom zajistili udržitelnost Správní rady ACA WSO. Doufáme, že společně najdeme řešení pro rozvoj našeho společenství DDA.

Více se dozvíte na: https://docs.google.com/document/d/1ZkbWGZkMHkaxZh05-eGWKGUYJWLDrs8NFE-yMPw5hkE/edit?usp=sharing 

Uvažovali jste někdy o...

Máte předpoklady pro členství v naší správní radě, ale časově vám to momentálně nevychází? Pokud jste odpověděli ano, mohli byste zvážit práci v nominační komisi. Přečtěte si více na: https://acawso.org/2024/01/20/have-you-ever-considered/ 

Pracovní skupina pro duchovní inkluzi

Přidejte se k pracovní skupině pro duchovní inkluzi, která pokračuje ve snaze udělat náš program duchovně přístupnějším, zejména pro nováčky, a to díky jeho rozšíření o nové duchovní a neduchovní perspektivy.

Jaké myšlenky, úvahy a nápady máte vy? Přijďte nám je představit!

https://acawso.org/wp-content/uploads/2023/02/2022-08_ACA_Spiritual_Inclusion_Working_Group_Fina.docx.pdf
E-mail: spiritual@acawso.org

Meet & Greet

Připojte se k našemu Meet & Greet, příjemnému prostoru pro zástupce a členy komisí (týmů) všech druhů, kde můžete diskutovat o službě v DDA a WSO. Ptejte se. Výměnou zkušeností si navzájem pomůžete vyjasnit si další postup práce.

Toto setkání, podporující zdravé podmínky fungování týmů v DDA, pořádá Komise pro dobrovolnické zdroje (VRC).

Informace naleznete na https://acawso.org/vrc/.

https://acawso.org/wp-content/uploads/2023/08/Meet-Greet-flier.pdf

Sledujte WSO na sociálních sítích

Světová organizace služeb DDA má stránku na Facebooku, která je dalším nositelem poselství DDA. Pravidelně se na ní zveřejňují denní zamyšlení a další informace. Máme už více než 1 100 sledovatelů a chtěli bychom oslovit ještě více lidí. Pokud se vám stránka líbí, neváhejte ji navštěvovat a sdílet!

https://www.facebook.com/acaworldservice/

Výzva našemu mezinárodnímu společenství

Zvažte, prosím, možnost stát se čtenářem nové literatury, která se posuzuje v rámci hodnocení literatury. Uvítáme zejména čtenáře, pro které angličtina není jejich mateřským jazykem. Prosím, kontaktujte nás na adrese litchair@acawso.org.

Správa pokladníka

Kliknutím sem si můžete přečíst měsíční zprávu pokladníka WSO. Poslední zobrazená zpráva je obvykle z období dvou měsíců před aktuálním měsícem.

Nejdůležitější mítinky a akce

Regenerační víkend je dokonale nedokonalý, odpovědí je přijetí

Kdy: 1. března 18:00 východního času (24:00 středoevropského času) - 3. března 14:00 východního času (20:00 středoevropského času)

Místo konání: Star Lake Conference Center Lodge, 268 Macopin Road, Bloomingdale, New Jersey 07403

Plná částka musí být uhrazena do pátku 16. února 2024.

Více informací naleznete zde.
Pořádá skupina: NJ0166

E-maily s denními zamyšleními

Světová organizace služeb ACA také každodenně zveřejňuje e-mail s denním zamyšlením z knihy "Posílení mého uzdravování". Na odběr e-mailů s denními zamyšleními se můžete přihlásit zde.

O programu Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin (DDA)

DDA je celosvětový 12-krokový program uzdravování založený na 12 tradicích určený lidem, kteří vyrůstali v dysfunkčních rodinách. V DDA se nesnažíme připisovat vinu rodičům nebo vychovatelům, ale snažíme se pochopit to, jak nás rodinné dysfunkce ovlivnily v dětství a jak ovlivňují naše chování v dospělosti i v současnosti.

Rodinná dysfunkce může zahrnovat alkoholismus, opuštění, zanedbávání nebo jakýkoli druh závislosti či špatného zacházení. DDA je synonymem pro Dospělé děti alkoholiků a děti z dysfunkčních rodin.

Více informací naleznete na  www.adultchildren.org.

Copyright © 2024 ACA WSO