Vítejte mezi námi

Ať jsou Vaše problémy jakékoliv, jsou mezi námi lidé, kteří procházeli stejnými. Nejste v tom sami. Víme, jak se cítíte, proto u nás najdete pochopení a podporu bez ohledu na cokoliv.

Mnozí z nás museli překonat strach a zábrany, dokud se odhodlali přijít na svůj první mítink. Rozhodování nemusí být vždy jednoduché. Pokud se však rozhodnete udělat tuto důležitou změnu ve Vašem životě, přivítáme Vás s otevřenou náručí.

Na našich setkáních se dělíme o svůj strach, vztek, hněv a smutek, jakož i o svou životní zkušenost, sílu a naději. Učíme se přijímat jeden druhého i sebe sama. Snažíme se vzájemně si pomoci uzdravit se z rodinného alkoholismu nebo jiné rodinné dysfunkce.

Jedinou podmínkou členství v DDA je touha uzdravit se z následků vyrůstání v rodině ovlivněné alkoholismem nebo jinou dysfunkcí. Každý je mezi námi srdečně vítán!

Více informací o programu DDA najdete zde »

Co Vám může pomoci překonat obavy?

 • Nejste si jisti, zda k nám patříte? Pokud se ztotožníte s rysy dospělého dítěte, které najdete na stránce Dospělé dítě, jste na správném místě.
 • Na mítincích DDA Vás čeká porozumění, upřímnost a otevřenost ostatních členů DDA. 
 • Anonymita je duchovním základem společenství DDA. Na mítinku můžete vystupovat pod svým křestním jménem nebo pseudonymem.
 • To, koho jsme na mítinku viděli, nebo to, co jsme tam slyšeli, považujeme za důvěrné. Zůstává to mezi členy DDA a nevynáší se to ven.
 • Na mítincích se snažíme vytvořit bezpečné prostředí, které nás má povzbudit k tomu, abychom hovořili o svých zkušenostech. Proto se řídíme zásadami bezpečného sdílení a snažíme se vyhnout nevhodným způsobům komunikace, jako je např.: přerušování, poskytování rad, kritizování, posuzování, zesměšňování, nadřazené chování nebo snižování významu pocitů či zkušeností jiných členů DDA.
 • Společenství DDA nemá žádné povinné poplatky, svou činnost provádí pouze z dobrovolných příspěvků svých členů.
 • Společenství DDA není spojeno s žádnou sektou, náboženstvím, politickou stranou, organizací či jakoukoliv jinou institucí.
 • Společenství DDA se neúčastní veřejných diskusí a nezaujímá stanovisko k žádným problémům mimo společenství.
 • Naším primárním cílem je zůstat emocionálně střízliví a pomoci dalším dospělým dětem emocionální střízlivost dosáhnout.
 • Pokud chcete vědět, co Vás na mítinku čeká a jak mítink probíhá, můžete si přečíst formát mítinku:
  Formát online m
  ítinku »

"Strach nás sem přivedl, láska nás zde drží."

Interskupina DDA

Interskupina Dospělých dětí alkoholiků a dětí z dysfunkčních rodin (DDA) sdružuje několik samostatných komunit uzdravujících se dospělých dětí z různých koutů České a Slovenské republiky. Pořádáme pravidelné online mítinky, ale naši členové se setkávají i živě ve svých domovských skupinách DDA. V čtvrtletních intervalech organizujeme víkendové pobyty s mítinky, workshopy a doprovodnými akcemi.

Sdružení služeb DDA

Sdružení služeb Dospělým dětem alkoholiků a dětem z dysfunkčních rodin je občanské sdružení registrované v SR. Základním cílem a posláním Sdružení je vytvořit společenství lidí, kteří si vzájemně pomáhají a komunikují při řešení společných problémů, které jsou důsledkem vyrůstání v rodině ovlivněné alkoholismem nebo jinou dysfunkcí.


Mezinárodní společenství ACA

ACA je mezinárodní společenství Dospělých dětí alkoholiků a dětí z dysfunkčních rodin, které je aktivní v mnoha zemích. Dospělé děti, které se uzdravují pomocí programu DDA, pocházejí z různých kultur po celém světě.

Světová organizace služeb ACA WSO

Světová organizace služeb Dospělých dětí alkoholiků (ACA WSO) je nezisková organizace osvobozená od daní, registrovaná v státě Kalifornie. V souladu s Dvanáctým krokem je hlavním cílem Světové organizace služeb předávat poselství všem, kteří trpí v důsledku toho, že vyrůstali v rodině ovlivněné alkoholismem nebo jinou dysfunkcí.