Literární komise

Základem uzdravování v programu DDA je účast na setkáních, práce na Dvanácti krocích DDA a navazování kontaktu s Vnitřním dítětem. Jde o každodenní práci, která se neobejde bez potřebné literatury DDA.

Jelikož originální literatura DDA je v angličtině, je úkolem našeho společenství umožnit členům DDA přístup ke kvalitním překladům. Ty v současné době zajišťují dvě slovenské překladatelské subkomise. Překlad literatury DDA je záležitostí skupinového svědomí. To znamená, že žádný překlad není považován za hotový, pokud jej přeloží pouze jeden člen DDA. Na začátku překladatelského procesu stojí jednotlivci, kteří mají pokročilou znalost angličtiny a motivaci překládat texty DDA. Po prvotním překladu následuje proces, do kterého se zapojují další členové společenství.

Dobrý překlad je přesný, srozumitelný a správně vyjádřený v daném jazyce. Překlad je náročná práce a někdy vyžaduje náročnější diskuse o správném znění nebo významu slov. To vše přispívá k tomu, aby vznikla co nejvýstižnější verze, která bude užitečným nástrojem pro nás všechny. Proto vás zveme, abyste se k tomuto dobrodružství připojili. Když překládáme, současně se uzdravujeme.

Literární komise pracují na překladu anglických textů DDA do slovenského jazyka. Pokud se někdo z vás zabývá překladem textů DDA do českého jazyka, budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti. Vzájemná spolupráce může přispět ke kvalitě českých i slovenských překladů. Jsme vděčni za jakoukoli pomoc, návrh nebo připomínku. Potřebujeme lidi, kteří mají s programem dlouholeté zkušenosti, i nováčky, kteří možná vidí význam textů DDA z jiné perspektivy. Čím dříve začneme, tím dříve se budeme moci těšit z kvalitních překladů.

Překladatelská subkomise 1

Překladatelská subkomise 1 v současné době pracuje na na závěrečné korektuře překladu knihy Denních zamyšlení (v originále Daily Affirmations: Strengthening My Recovery) do slovenského jazyka.

Meditační kniha Denní zamyšlení obsahuje úvahy na každý den v roce. Jejich cílem je inspirovat dospělé děti v jejich každodenní práci na uzdravování. Denní zamyšlení jsou důležitým zdrojem, z něhož čerpáme i při přípravě setkání DDA.

Po Denních zamyšleních je v plánu práce na překladu Průvodce Milujícího rodiče do slovenského jazyka.

Překladatelská  subkomise 1 pracuje každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 na SKYPE-lince:

https://join.skype.com/o6fAPBEhy5lX »

Přidejte se k nám a pomozte tak sobě i ostatním!

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty k práci překladatelské subkomise 1, kontaktujte nás, prosím, na adrese: marcelamik@protonmail.com

 

Překladatelská subkomise 2

Překladatelská subkomise 2 v současné době pracuje na závěrečné korektuře překladu letáků DDA do slovenského jazyka. Letáky obsahují základní informace o Společenství DDA a programu uzdravování. (Anglické originály letáků jsou k dispozici na webových stránkách mezinárodního společenství ACA).

Současně byla zahájena práce na překladu Žlutého pracovního sešitu Dvanáct kroků dospělých dětí do slovenského jazyka.

Překladatelská subkomise 2 pracuje každé úterý od 19:00 do 20:00 na lince Google Meet:

https://meet.google.com/mqm-txyt-nrk »

Přidejte se k nám a pomozte tak sobě i ostatním!

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty k práci překladatelské subkomise 2, kontaktujte nás, prosím, na adrese: zuzana.dda@gmail.com