Řešení

"Buď součástí řešení, ne problému."

Spolu s tím jak se pro Vás DDA stane bezpečným místem, naleznete svobodu vyjádřit všechna svá zranění a strach, které jste dosud drželi v sobě, a osvobodíte se od pocitu studu a obviňování, které si nesete z minulosti. Stanete se dospělým člověkem, který již nebude vězněm svých dětských reakcí. To dítě, které je ve vás, uzdravíte tak, že se naučíte milovat a přijímat sama sebe.

Uzdravování začíná, jakmile podstoupíme riziko a vyjdeme ze své izolace. Pocity a pohřbené vzpomínky se vrátí. Tím, že budeme postupně uvolňovat břemeno nevyjádřeného žalu, začneme se pomalu odpoutávat od své minulosti. Naučíme se být sami sobě rodičem a to s něhou, humorem, láskou a úctou. Tento proces nám umožní vidět naše biologické rodiče jako nástroje naší existence. Naším pravým rodičem je Vyšší Síla, kterou se někteří z nás rozhodli nazývat Bohem. I když jsme měli rodiče alkoholiky nebo vyrůstali v dysfunkční rodině, naše Vyšší Síla nám dala Dvanáct kroků k uzdravení.

Toto je činnost a práce, jež nás uzdravuje: pracujeme na Krocích; chodíme na setkání; sdílíme spolu svou životní zkušenost, sílu a naději. Každý den se spolu učíme přestavovat své nemocné myšlení. Jakmile svým rodičům přestaneme přisuzovat zodpovědnost za své dnešní konání, získáme svobodu činit zdravá rozhodnutí z pozice těch, kteří sami od sebe konají, nikoliv z pozice těch, kteří reagují na konání jiných. Postoupíme od zraňování k uzdravování a poskytování pomoci. Zažijeme pocit celistvosti, o němž jsme vždy mysleli, že není možný. Tím, že se budete pravidelně účastnit těchto setkání, začnete vnímat alkoholismus rodičů či jinou rodinnou dysfunkčnost takové jaké jsou: jako nemoc, kterou jste se nakazili jako děti a která vás stále ovlivňuje jako dospělé.

Naučíte se zaměřit sami na sebe teď a tady. Převezmete zodpovědnost za svůj vlastní život a budete rodiči sami sobě. Nebudete na to sami. Rozhlédněte se kolem sebe a spatříte ostatní, kteří vědí, jak vám je. Máme vás rádi a budeme vás povzbuzovat nehledě na to, co se stane. Žádáme vás, abyste vy přijali nás, stejně jako my přijímáme vás. Toto je duchovní program založený na jednání, které vychází z lásky. Jsme si jistí, že tak jak bude láska ve vás narůstat, zažijete nádherné změny ve všech svých vztazích, zejména ve vztahu s vaší Vyšší Silou, se sebou samými a se svými rodiči.


Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The Solution, ACA WSO »

Program DDA
Problém »
12 kroků »
12 tradic »
12 příslibů »