Konference Združenia pre služby DDA 2022

Zveme vás na konferenci Združenia pre služby Dospelým deťom alkoholikov a deťom z dysfunkčných rodín v SR (ČR), která se uskuteční 1. prosince v 17.30 online na ZOOM.

Podle stanov sdružení se konference může zúčastnit delegát z každé skupiny DDA v Slovenské a České republice a také každý člen DDA, který souhlasí se stanovami a účelem sdružení. Vítáni jsou i pozorovatelé z řad DDA, kteří mají zájem dozvědět se, jak sdružení funguje.

Všichni jste srdečně vítáni!

Akce »