Víkendové jarné stretnutie DDA SKYP v Bratislave

15. – 17. 3. 2019

Kde: v Dome Quo vadis, na Hurbanovom námestí č. 1 v Bratislave
Usporiadateľ: DDA Cukrová Bratislava

Akce »