Víkendové stretnutie DDA v Trenčíne

Skupina Dospelé deti alkoholikov a detí z dysfunkčných rodín vás pozýva na štvrťročné víkendové stretnutie 18. – 20. októbra 2019 v Trenčíne.

Téma stretnutia:

"Nevzdávaj to päť minút pred zázrakom..."

Program

Piatok

 • 16:00 – 16:15 – Otvorenie: organizačné informácie a upresnenie program
 • 16:15 – 17:30 – Míting 1 – História DDA + 12 krokov podľa Tonyho A. (Marcela)
 • 18:00 – 19:15 – Míting 2 – (Tomáš Tn)
 • od 19:15 – Večera a voľný program

Sobota

 • 07:00 – 08:00 – Nordic walking (Janka)
 • 10:00 – 11:15 –  Infomíting otvorený pre verejnosť (Saša)
 • 11:30 – 12:45 – Míting 3 – Zázrak byť sám sebou / Zázrak lásky (Paťka)
 • 12:45 – 15:00 – Obed
 • 15:00 – 16:15 – Míting 4 (Pavel)
 • 16:30 – 17:45 – Biznis míting (Alica)
 • od 17:45 – Večera a voľný program

Nedeľa

 • 07:00 – 08:00 – Nordic walking (Janka)
 • 10:00 – 11:15 – Míting 6 – Strach (Silvia PP)
 • 11:30 – 12:45 –  Míting 7 – (Denisa PP)

Akce »